ข่าวเทคโนโลยี » แก็ดเจ็ต

บริษัท ฟูจิตสึ ลิมิเต็ด จำกัด ประกาศพร้อมมอบทุนการศึกษาสาขาการบริหารและจัดการ ระดับบริหารสำหรับผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมใน 18 ประเทศ ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร Global Leaders for Innovation and Knowledge ที่จัดโดยมูลนิธิ Fujitsu-JAIMS Foundation ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเรียนตลอดการศึกษา โดยหลักสูตรได้ถูกออกแบบให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาภาคทฤษฎีและเรียนรู้แนวทางปฏิบัติขององค์กรชั้นนำ 4 ประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศสหรัฐอเมริกา (ฮาวาย), ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์) กำหนดวันสิ้นสุดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 10.00 น.


สำหรับการคัดเลือกผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขา มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปจนถึงวันสมัคร ถ้าประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • มีคะแนน GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 577/233/90 (paper/computer/Internet) หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 750 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 (ในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2010 - เมษายน 2015) และจะได้การยกเว้นสำหรับผลคะแนน TOEFL, TOEIC, และ IELTS,
  • กรณีที่ผู้สมัครพำนักอยู่ในประเทศหรือสำเร็จการศึกษาภายใน 5 ปี นับจากวันที่ปรากฏบนปริญญาบัตร จากประเทศสหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, สหราชอาณาจักร, นิวซีแลนด์, แคนาดา, แอฟริกาและสิงคโปร์
  • ผู้สมัครจะต้องพำนักในรัฐฮาวาย ,สหรัฐอเมริกา หรือเป็นพลเมืองของประเทศดังต่อไปนี้ : ออสเตรเลีย, กัมพูชา, จีน, ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, ศรีลังกา, ใต้หวัน, ไทยหรือเวียดนาม

Global Leaders for Innovation and Knowledge เป็นหลักสูตรด้านการจัดการ ระยะเวลา 3 เดือนครึ่ง เป็นหลักสูตรการจัดการความรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สอนโดย ดร.อิคุจิโร่ โนนากะ ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน “นักคิดทางธุรกิจที่ทรงอิทธิพลมากที่สุด 20 คนของโลก” (Top 20 Influential Business Thinkers) หลักสูตรนี้จะปลูกฝังสร้างผู้นำที่มีความรู้ทั้งเชิงปฏิบัติ และเชิงทฤษฏี ประกอบด้วย ทฤษฏีการบริหารจัดการ ศิลปศาสตร์ และยุทธศาสตร์กระบวนการ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการรวมถึงการศึกษาดูงานถึงสถานที่จริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรนำความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในงานได้จริง

ฟูจิตสึจัดตั้งโครงการมอบทุนการศึกษานี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เพื่อฉลองวาระครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งบริษัท มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและฮาวายได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศบ้านเกิดด้วยการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ JAIMS ผู้ที่สนใจเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Fujitsu Scholarship: http://www.fujitsu.com/scholarship

สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อที่ คุณณิชมน ไกรศรีวุฒิวงศ์ 02-3021616 Email: nichamon@th.fujitsu.com