ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

Dig Info ปล่อยคลิปตัวอย่างสาธิตวิธีการสื่อสารบนสมาร์ทโฟนโดยใช้เทคโนโลยีแสง (optical LED) ที่พัฒนาโดย Panasonic ซึ่งมีความรวดเร็วในการส่งข้อมูลและประหยัดพื้นที่การทำงานอย่างมาก อีกทั้งยังนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายในสภาวะแวดล้อมแบบต่างๆ

ในคลิปแสดงตัวอย่างการใช้แหล่งกำเนิดแสง LED ส่งข้อมูลไปยังสมาร์ทโฟนโดยหากมองด้วยตาเปล่าจะไม่ทราบเลยว่าเป็นการส่งสัญญาณ แต่เมื่อหันกล้องบนสมาร์ทโฟนมายังทิศที่แหล่งกำเนิดแสงถูกติดตั้งอยู่ จะสามารถอ่านข้อมูลและแสดงรายละเอียดตามที่ตั้งค่าไว้ได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจจะเป็นข้อมูลสินค้า ช่องทางการจำหน่ายหรือหน้าเว็บไซต์ระบบสั่งซื้อสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน

นอกจากร้านค้าจะสามารถนำไปใช้งานแล้ว พิพิธภัณฑ์หรือระบบขนส่งสาธารณะก็สามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกในส่วนของคำแนะนำแบบหลายภาษา (multi-lingual guidance) ได้อีกด้วย

Panasonic มีแผนจะเปิดตัวอุปกรณ์ที่สามารถส่งสัญญาณแสงได้แบบในคลิปวิดีโอภายในเดือนมีนาคมปี ค.ศ. 2016 และมีแผนจะพัฒนาธุรกิจดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบในปีเดียวกัน

ที่มา : news.panasonic.com วันที่ : 19 พฤษภาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม

5,873อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่