ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

vivo Service (Thailand) Co., Ltd. มีการอัพเดทระบบ Android และ Funtouch OS ให้แก่สมาร์ทโฟน vivo Xplay3S และ vivo Xshot โดยทั้ง 2 รุ่นนั้นจะทำการอัพเดทระบบจาก Android 4.3 Jelly Bean เป็น Android 4.4.2 Kitkat และ Funtouch OS 1.0/1.2 เป็น Funtouch OS 2.0 ตามลำดับ

*** หากผู้ใช้งานทำการโหลด Custom ROM หรือทำการต่างๆ ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก Official ROM ของ vivo Smartphone (Thailand) นั้นจะถือว่าอยู่นอกเหนือการประกันในส่วนของซอฟต์แวร์ของ vivo Service (Thailand) ***

(ก่อนการอัพเดทระบบควรสำรองข้อมูลไว้ก่อนทำการอัพเดท แบตเตอรี่ต้องมากกว่า 70% และควรถอดเมมออกจากเครื่องเพื่อป้องกันความเสียหายต่อข้อมูล)

ที่มา : www.vivo.co.th วันที่ : 22 กรกฎาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม

5,119อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่