ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

นายโคจิ เทสึกะ ประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และนายพิชัย ธัญญวัชรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขาย Production System Business บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติมอบ ประกาศนียบัตรหลักสูตร “Graphic Communication Technology” ให้แก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ จาก 4 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่สนใจเข้ามาลงทะเบียนกับบริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ฯ

ซึ่งเปิดจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ ด้วยหลักสูตรที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และเป็นโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคลากรด้านการพิมพ์ ให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต และมุ่งหวังให้ผู้ผ่านการอบรมนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ด้านการพิมพ์ต่อไป ณ อาคารซันทาวเวอร์ เอ

ที่มา : www.fujixerox.co.th วันที่ : 28 กรกฎาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม

1,694อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ