ข่าวไอที » การสื่อสาร

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมพิเศษสำหรับผู้บริหารในการประชุม Executive Forum ซึ่งในปีนี้ ได้เชิญผู้บริหารระดับสูงจากธุรกิจชั้นนำ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจ ภายใต้หัวข้อ การขับเคลื่อนธุรกิจ สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านมุมมอง และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีรอบด้าน เพื่อก้าวไปข้างหน้ากับนวัตกรรมเครือข่าย และพร้อมรับมือกับความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงขององค์กร สู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Driving Business towards Digital Economy) ณ ชั้น 25 โรงแรมเวสติน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยนักธุรกิจจากองค์กรขนาดใหญ่ของไทยเข้าร่วมประชุมกว่า 20 องค์กร

ดร. ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ผลสำรวจการใช้ Digital Social และ มือถือในประเทศไทย ในปี 2015 ชี้ให้เห็นว่า การมาของเทคโนโลยีดิจิตัลและ social media จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า/บริการ ซึ่งผู้บริโภคจะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและมีทางเลือกในการซื้อสินค้ามากขึ้น จากสถิติสามารถบ่งชี้ได้ว่า คนไทยใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ตและ Social media มากกว่าดูทีวี โดยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตปัจจุบันมีมากกว่า 50% และเติบโตแบบก้าวกระโดด อีกทั้งคนไทยส่วนใหญ่ มากกว่า 80% ใช้ Smartphone ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งการมาของเทคโนโลยีดิจิตัลเหล่านี้ จะปรับเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในด้านต่างๆจากการแข่งขันเชิงราคา ไปสู่การแข่งขันเชิงการสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการ (Service Innovation) ที่ผู้บริโภคพอใจสูงสุด โดยการนำเอา Cloud based solution มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถของภาคธุรกิจ ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์/บริการ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อาทิ ผู้ประกอบการสามารถสร้าง Mobile App และเชื่อมโยง Social Media เป็นช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าได้ สามารถทำ Promotion หรือกิจกรรม ผ่านมือถือ หรือ Interactive กับ ลูกค้าได้มากขึ้น เป็นการปรับตัวขององค์กรธุรกิจเพื่อก้าวสู่ยุค Digital Economy อย่างแท้จริง”

และการประชุม ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณอรรณพ ศิริติกุล Head of Enterprise Solution จากบริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด, คุณอรรถพล สาธิตคณิตกุล กรรมการบริหารกลยุทธ์พัฒนาธุรกิจไอซีที (Director, ICT Business & Strategy)บริษัท แมคแคนซีแอนด์คอมปะนี จำกัด และดร.ยุทธศาสตร์ นิธิไพจิตร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มาเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ 360 Degree IT Solution โดยมีคุณหนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ พิธีกรด้านไอทีชื่อดังเป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งในการสัมมนา ได้มีการกล่าวถึง เทรนด์ของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Internet of Things , Cloud และ Data Center ซึ่งแนวโน้มในการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ ยังเน้นเรื่องประโยชน์ของการประยุกต์ใช้ Device ต่างๆ รวมทั้งการเชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลอย่างไร้ขีดจำกัด โดยยังคงมีความปลอดภัยเช่นกัน

ด้าน คุณพิชิต พิทยเจริญวงศ์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการเทคโนโลยีและเครือข่ายสื่อสาร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การเคหะแห่งชาติ ได้กล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ว่า “เมื่อเร็วๆ นี้ การเคหะฯ ได้มีการลงนามข้อตกลงกับ CAT ในด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กร บน IRIS Cloud Platform ของ CAT ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร และในการประชุมในวันนี้ ก็ได้รับความรู้และเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเคหะฯ ได้อย่างแน่นอน”

CAT หนึ่งในผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลรายใหญ่ในประเทศไทย ที่มีระบบโครงข่ายครอบคลุมมากที่สุด โดยจากประสบการณ์กว่า 30 ปี ที่ CAT ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและผู้ให้บริการโทรคมนาคมในการให้บริการสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจ ทั้งในประเทศและบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียง ทำให้วันนี้ CAT พร้อมให้บริการด้านโทรคมนาคมทุกด้านอย่างครบวงจรให้แก่องค์กรธุรกิจ เพื่อก้าวสู่สู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน