ข่าวเทคโนโลยี » องค์กร

นพรัตน์ เจริญพร้อมสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานพร้อมทั้งลูกค้าของบริษัทมอบความสุขแก่คุณตาคุณยาย ในงาน Symphony Charity One Day Trip โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน อีกทั้งยังร่วมบริจาคเงินสนับสนุนและของใช้ที่จำเป็นแก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคุณนพรัตน์ กล่าวว่า “โครงการนี้ เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่บริษัทซิมโฟนี่ฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมที่เราจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรของบริษัทเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวและการดูแลผู้สูงอายุ ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันภายในครอบครัวมากขึ้น เป็นการสร้างรากฐานการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ซึ่งจะส่งผลด้านบวกให้บุคลากรตระหนักและนำแนวทางมาปรับใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมเพื่อสร้างประโยชน์รอบด้านให้บริษัทและสังคมไทยต่อไป”

บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกันทั้งผู้ให้และผู้รับ นอกจากนี้ยังได้แวะสักการะ พระพุทธชัยมงคล ณ วัดใหญ่ชัยมงคล และพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อซำปอกง ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังสร้างความประทับใจและอิ่มบุญอิ่มใจกันถ้วนหน้าเมื่อเร็วๆนี้