ข่าวไอที » องค์กร

Lalamove แอปพลิเคชั่นล้ำสมัยใช้งานง่ายจากฮ่องกงที่ให้บริการขนส่งสินค้า ตลอด 24 ชั่วโมง จับมือกับกลุ่มช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมกรุงเทพฯ ร่วมกันรณรงค์กระตุ้นเตือนภัยมะเร็งเต้านมในผู้หญิง โดยตลอดเดือนตุลาคม Lalamove จะมอบป้ายคล้องประตูให้แก่ลูกค้าเมื่อใช้บริการขนส่งสินค้า เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ผู้หญิงหันมาสนใจและหมั่นตรวจเต้านมด้วยตนเอง

ซึ่งเนื้อหาภายในป้ายคล้องประตูจะระบุขั้นตอนการตรวจอาการด้วยตนเองไว้อย่างละเอียด จัดทำขึ้นในสองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยสามารถนำป้ายคล้องประตูที่ได้รับไปแขวนไว้ที่ลูกบิดประตูตามที่ต่างๆ รวมไปถึงห้องน้ำหรือบริเวณฝักบัว เพื่อเป็นการเตือนให้ผู้หญิงหมั่นตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ


นอกจากนั้นภายในป้ายยังมีการระบุเบอร์โทรศัพท์และเว็บไซต์ของ กลุ่มช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมกรุงเทพฯ ไว้ด้วย ทั้งนี้กลุ่มช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมกรุงเทพฯนั้น เป็นการทำงานของกลุ่มอาสาสมัครชาวต่างชาติมานานกว่า 17 ปี ตั้งอยู่ที่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และจะประจำอยู่ที่โรงพยาบาลบีเอ็นเอชสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เพื่อให้ความรู้ ช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

โดยสถิติแล้ว โรคมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทย แต่หากมีการตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกๆ จะมีโอกาสรักษาหายสูงถึง 90% อย่างไรก็ตาม คนส่วนมากมักตรวจพบเมื่ออาการของโรคอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วนั่นเอง Lalamove ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสำรวจตนเองอย่างสม่ำเสมอ และต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรคแก่ลูกค้าทุกท่าน