ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าพัฒนาศักยภาพด้านไอทีแก่เยาวชน ผ่าน #YouthSpark ภายใต้กิจกรรม#AllCanCode ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และสถาบันเชนจ์ฟิวชั่น (ChangeFusion) จัดอบรมทักษะด้านโค้ดดิ้งให้กับเยาวชนผู้พิการ เสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านไอทีที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยยุค 4.0 มุ่งสนับสนุนโอกาสที่เท่าเทียมให้กับเยาวชนพิการ เพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในยุคดิจิตอลได้มากกว่า ไม่ใช่แค่งานรูปแบบเดิม ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

Microsoft YouthSpark เป็นโครงการระดับโลกของไมโครซอฟท์ที่ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2555 และมุ่งเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันเยาวชนรุ่นใหม่กว่า 300 ล้านคน ใน 70 ประเทศทั่วโลก ให้ทำสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้นและสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากขึ้น ผ่านการเข้าถึงทักษะด้านไอทีและการศึกษาที่ดีจากคอร์สการอบรมระดับโลกของไมโครซอฟท์ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนทุกคนได้ใช้จินตนาการ และตระหนักถึงอนาคตที่สดใส พร้อมช่วยให้เยาวชนทุกคนสามารถหางานหรือสร้างธุรกิจของตนเองได้ โดยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2560

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ตั้งเป้าเดินหน้าขยายโอกาสการการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชนไทย ผ่านการฝึกอบรมเขียนโค้ดเบื้องต้น ให้ครอบคลุมทั้งเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลและเยาวชนผู้พิการจำนวนทั้งสิ้น 7,000 คน

จากข้อมูลล่าสุดของกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2559 พบว่ามีคนพิการวัยแรงงานที่ประกอบอาชีพเพียง ร้อยละ 28.56 หรือ 213,896 คน จาก 748,941 คน และที่ยังไม่ได้ทำงานมีจำนวนมากถึง 397,800 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53.11 ของคนพิการวัยแรงงานทั้งหมด

ที่ผ่านมา โครงการ Microsoft YouthSpark ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งเบื้องต้น อบรมการเขียนโค้ดอย่างง่าย โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในการเขียนโค้ด ตั้งแต่ปี 2558 และได้รับความนิยมเป็นอย่ามากจากเยาวชน ครู ผู้ปกครองและผู้สนใจในพื้นที่ต่างๆ นำไปเผยแพร่ต่ออย่างกว้างขวาง ปัจจุบันมีเยาวชนไทยกว่า 40,000 คนทั่วประเทศได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การการเขียนโค้ดเบื้องต้นจากโครงการดังกล่าว

ที่มา : www.microsoft.com วันที่ : 15 ธันวาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม

1,232อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ