ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และ กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร ร่วมส่งมอบชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในโครงการทรูปลูกปัญญาให้แก่ โรงเรียนวัดแปดแก้ว (สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2559 ที่ริเริ่มโดยสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มทรู ที่ต้องการร่วมสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม โดยเฉพาะการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ที่มา : www3.truecorp.co.th วันที่ : 19 ธันวาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม

783อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่