ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคม ร่วมกับ กลุ่มทรู โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด มอบรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 แก่นิสิต นักศึกษา ผู้ชนะการตัดสินจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 86 เรื่อง ซึ่งปีนี้ รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 20,000 บาท มีเพียงเรื่องเดียว ได้แก่ สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม เรื่อง ขันลงหินรอวันอวสาน จากมหาวิทยาลัยรังสิต สำหรับรางวัลสารคดีเชิงข่าววิทยุ ไม่มีผู้ได้รับรางวัลดีเด่น

ที่มา : www3.truecorp.co.th วันที่ : 20 ธันวาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม

968อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ