ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2559 มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ ในโอกาสนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกในฐานะที่กลุ่มทรู มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการ "เทิดด้วยทำ" ซึ่งเป็นโครงการการเรียนรู้สู่การลงมือทำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ และอยู่ภายใต้มูลนิธิชัยพัฒนา

โดยเข้าร่วมดำเนินการจัดกิจกรรม สนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สนับสนุนศิลปินจากทรูแฟนเทเซียและเดอะวอยซ์ รวมทั้งการสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : www3.truecorp.co.th วันที่ : 5 มกราคม 2560

อ่านเพิ่มเติม

1,129อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่