ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

ทรูออนไลน์และทรูวิชั่นส์ จัดทีมดูแลเครือข่ายให้ลูกค้าใช้งานสื่อสารได้ต่อเนื่อง และร่วมบรรเทาทุกข์ผู้ใช้บริการที่กำลังประสบปัญหาวิกฤตน้ำท่วมในภาคใต้ มอบความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ลูกค้าในพื้นที่ประสบภัยใน 12 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบคือ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนองสุราษฏร์ธานี กระบี่ ตรัง ปัตตานี ยะลา โดยขยายเวลาชำระค่าบริการแก่ลูกค้าของทรูออนไลน์และทรูวิชั่นส์ไปอีก 30 วัน พร้อมจัดทีมช่างเดินสายดูแลซ่อมแซมอินเทอร์เน็ตและเคเบิ้ลทีวีถึงบ้านฟรี

นายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์ รองหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการพาณิชย์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ทรูออนไลน์ ได้สำรวจชุมสายหลักบริเวณพื้นที่ประสบภัย ติดตั้งแผงกันน้ำ และอุดช่องเคเบิ้ลเข้าชุมสาย เพิ่มระบบเตือนภัย ปั๊มน้ำอัตโนมัติ พร้อมสำรองแบตเตอรี่กรณีถูกตัดไฟ สำหรับพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงมากจะใช้เครื่องสูบน้ำออก โดยมีพนักงานเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในโครงข่ายบริการของทรูออนไลน์ ที่สามารถรองรับการใช้งานของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ทรูออนไลน์และทรูวิชั่นส์ได้ขยายเวลาการชำระค่าบริการออกไป 30 วัน เพื่อลดความกังวลและให้ลูกค้ายังสามารถใช้งานติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่และช่างเทคนิค ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ พร้อมซ่อมแซมระบบรับสัญญาณของทรูออนไลน์และทรูวิชั่นส์ ที่ได้รับความเสียหายตามพื้นที่ต่างๆ อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ลูกค้าผู้ประสบความเดือดร้อนสามารถใช้บริการได้เร็วที่สุด

ที่มา : www.trueonline.com วันที่ : 9 มกราคม 2560

อ่านเพิ่มเติม

1,105อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ