ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคม และพันธมิตรทั้งภาคเอกชนและภาคสังคม ได้แก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด โดย นางวรรณา สวัสดิกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด ร่วมพัฒนาโครงการ “Smile Voice เสียงสร้างสุข” ที่มุ่งสร้างหนังสือเสียงให้คนตาบอด ได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและความรู้ผ่านหนังสือเสียงที่มีคุณภาพและหลากหลาย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการศึกษาแก่คนตาบอดที่มีประมาณ 700,000 คนทั่วประเทศ ทั้งการส่งเสริมให้เข้าถึงสื่อที่หลากหลายเพื่อการอ่าน การสนับสนุนโทรศัพท์มือถือและชั่วโมงอินเทอร์เน็ทสำหรับคนตาบอด การใช้แอพพลิเคชั่น Read for the Blind เพื่อการบันทึกเสียงและการเข้าฟัง รวมทั้งการสนับสนุนคนตาบอดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

ทั้งนี้ กลุ่มทรู ได้นำศักยภาพด้านเทคโนโลยีสื่อสารและนวัตกรรมต่างๆ มาร่วมเพิ่มโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของกลุ่มผู้พิการ ภายใต้แนวคิด “Creating a Better Life for the Disabled” โดยริเริ่มพัฒนา “Blind SIM” ซิมที่ตอบโจทย์ผู้พิการทางสายตา ให้เข้าไปฟังหนังสือเสียง ใช้แอพพลิเคชั่นสื่อสารได้ไม่จำกัดดาต้าในราคาพิเศษ และโทรเข้าศูนย์ข่าวสารทางเสียง 1414 ได้ฟรี รวมทั้งร่วมประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ ในเครือ ตลอดจนรณรงค์ให้พนักงานในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น สมัครเป็นจิตอาสาร่วมอ่านหนังสือเสียง โดยขณะนี้มีพนักงานลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วกว่า 1,600 คน

ที่ผ่านมา กลุ่มทรู ได้ให้ความสำคัญแก่กลุ่มผู้พิการทางสายตามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์จดจำ (MeM) ให้บันทึกข้อมูลด้วยการกดปุ่มตามอักษรเบรลล์ ซึ่งสามารถย้อนกลับไปฟังความถูกต้องได้ รวมถึงส่งข้อมูลที่บันทึก ข้อความ หรือสร้างเอกสารไปยังอุปกรณ์ไอที เพื่อส่งให้คนอื่น รองรับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังร่วมสนับสนุน โครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ “จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars)” ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนแก่กลุ่มศิลปินตาบอด และเป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตคติที่ดีต่อศิลปินตาบอดของคนในสังคมต่อไป นอกจากนี้ ทรู ยังเปิดรับกลุ่มผู้พิการเข้ามาร่วมงานในองค์กร ในหลากหลายตำแหน่ง ตามความถนัด ความสามารถ และสอดคล้องกับศักยภาพของผู้พิการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537

ที่มา : www2.truecorp.co.th วันที่ : 18 มกราคม 2560

1,176อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ