ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

เดือนธันวาคมปีที่แล้วตามข้อมูลสถิติของผู้ใช้งานอุปกรณ์ Android ทั่วโลกพบว่ามีเพียง 0.4% ที่ใช้งานแพลตฟอร์มเวอร์ชั่นล่าสุด Android 7.0 Nougat ขณะที่แพลตฟอร์มคู่แข่งอย่าง iOS กลับมีผู้ใช้งานเวอร์ชั่นล่าสุด iOS 10.x เกินกว่า 50% ของอุปกรณ์ iOS ทั้งหมดในเวลานั้น

ล่าสุดตัวเลขดังกล่าวก็ขยับขึ้นมาไม่มากนักโดยแผนภูมิแสดงสถิติการใช้งานแพลตฟอร์ม Android ในเดือนกุมภาพันธ์ (ข้อมูลบันทึกจากอุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน Google Play ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017) ระบุไว้ว่าแพลตฟอร์ม Android 7.x Nougat มีสัดส่วนผู้ใช้งานรวมกัน 1.2% ของอุปกรณ์ Android ทั้งหมด (Android 7.0 0.9% + Android 7.1 0.3%)

ตัวเลขสัดส่วนผู้ใช้งาน Android 7.x Nougat ยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับ Android เวอร์ชั่นเก่ากว่านั้นที่มีผู้ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยแพลตฟอร์มที่มีสัดส่วนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมคือ Android 6.0 Marshmallow (30.7% เพิ่มขึ้นจาก 29.6% ในเดือนก่อน) ขณะที่แพลตฟอร์มเวอร์ชั่นเก่ากว่านั้นมีแนวโน้มผู้ใช้งานลดลงโดยเรียงลำดับจากสัดส่วนผู้ใช้งานมากที่สุดไปน้อยที่สุดได้ดังนี้

  • Android 5.x Lollipop 32.9% (เดือนมกราคม 33.4%)
  • Android 4.4 Kitkat 21.9% (เดือนมกราคม 22.6%)
  • Android 4.1 - 4.3 Jelly Bean 11.3% (เดือนมกราคม 11.6%)
  • Android 4.0.x Ice Cream Sandwich 1.0% (เดือนมกราคม 1.1%)
  • Android 2.3.x Gingerbread 1.0% (เดือนมกราคม 1.0%)

 

ที่มา : developer.android.com วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านเพิ่มเติม

12,527อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ