ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

ในแง่มุมของการดำเนินชีวิตที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คือความจริงที่ว่าถ้าหากคุณมีรายได้จากการทำงานก็ต้องจ่ายภาษี ดังนั้นคำถามก็คือ ถ้าหุ่นยนต์ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อทำงานแทนที่มนุษย์ หุ่นยนต์ดังกล่าวต้องจ่ายภาษีด้วยหรือไม่ ? Bill Gates หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Microsoft ดูเหมือนจะเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ตอบคำถามนั้นว่า "ใช่"

ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ Kevin Delaney บรรณาธิการ Quartz Bill Gates ให้มุมมองแนวคิดว่าสำหรับคนทำงานรายได้ที่ได้จากโรงงานจำนวน 50,000 เหรียญ จะถูกแบ่งไปเพื่อจ่ายภาษีซึ่งเงินภาษีก็จะถูกนำไปใช้ในด้านต่างๆ ทั้งภาษีสังคม ภาษีการรักษาความปลอดภัย ถ้าหากจะมีหุ่นยนต์มาทำงานแทนที่แรงงานมนุษย์ก็ควรจะต้องมีการเก็บภาษีหุ่นยนต์ในระดับที่คล้ายคลึงกัน

แน่นอนว่าในความจริง ณ ปัจจุบัน หุ่นยนต์ไม่สามารถจ่ายภาษีได้อย่างที่กล่าวมา Bill Gates ให้ความเห็นว่าเงินส่วนต่างที่บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการนำหุ่นยนต์มาแทนที่แรงงานมนุษย์บางส่วนควรจะถูกนำมาจ่ายในรูปแบบของภาษีเงินได้ เขายังเสริมอีกว่า "แต่ก็ไม่ควรมองแค่ภาษีเงินได้ เพราะการเอาหุ่นยนต์มาทำงานแทนคนนั้นก็เหมือนกับการที่บริษัทได้ลงทุนจ้างแรงงานมนุษย์ ควรจะมีการเก็บภาษีหุ่นยนต์ให้เทียบเท่ากับการเก็บภาษีคน"

ในอนาคตยังไม่รู้ว่ารัฐบาลประเทศต่างๆ จะมีการนำเรื่องนี้เข้าสู่วาระการพิจารณาหรือไม่ แต่บริษัทผู้ผลิตที่นำหุ่นยนต์มาใช้ก็คงไม่ยินดีนักหากมีการพูดคุยเรื่องนี้ หลังจากที่อุตสาหกรรมต่างๆ มีการนำหุ่นยนต์มาแทนที่แรงงานมนุษย์ผลที่ตามมาก็คือสามารถลดค่าใช้จ่ายและทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดการปลดและจ้างพนักงานออกในบางตำแหน่ง

แล้วคุณผู้อ่านคิดว่าอย่างไร "หุ่นยนต์ที่มาแทนแรงงานมนุษย์ควรต้องจ่ายภาษีหรือไม่ ?"

ที่มา : www.ubergizmo.com วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2560

4,331อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่