ข่าวไอที » ซอฟต์แวร์

Gmail ปรับเพิ่มขนาดขีดจำกัดไฟล์อีเมลขาเข้า (รวมไฟล์แนบ) จากเดิม 25MB เป็น 50MB โดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้งานที่ใช้บริการเมล Gmail จะสามารถรับอีเมลจากผู้ส่งโดยรวมไฟล์แนบได้ที่ขนาดไฟล์สูงสุด 50MB

อย่างไรก็ตามขีดจำกัดของอีเมลขาออกยังคงเหมือนเดิมคือ 25MB ดังนั้นผู้ใช้งาน Gmail ยังคงส่งไฟลแนบพร้อมอีเมลได้ไม่เกิน 25MB ต่ออีเมล โดย Google แนะนำให้ใช้งาน Google Drive ในการส่งไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่มากๆ แทน ซึ่ง Google Drive สามารถรองรับความจุไฟล์สูงสุดถึง 5TB