เทคโนโลยี (Technology)  |   วันที่ : 21 เมษายน 2560

ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

แชร์

เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของโลกเลยทีเดียวเมื่อเราชมภาพยนตร์สุดลํ้าทั้งหลายต่างก็ต้องมีเรื่องราวของเทคโนโลยีระดับนาโนเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ ในปัจจุบันเองหากอยู่ตัวอย่างให้ชัดเจนเลยก็คือชิปเซ็ตสมาร์ทโฟนอย่างที่คุ้นเคยกัน เช่นเทคโนโลยีการผลิตระดับ 10 นาโนเมตร หรือก็ 14 นาโนเมตรเป็นต้น แต่ล่าสุด ณ วันที่ 28 เมษายน เมืองตูลุซ ประเทศฝรั่งเศส มีการจัดงานรวมตัวเหล่านักวิทยาศาตร์ที่ศึกษาเรื่องนาโน โดยไฮไลท์สำคัญคือการแข่งขันรถด้วยเทคนิคโมเลกุลด้วย 6 ทีมแข่งขันจึงถือว่าเป็นประเด็นใหม่ครั้งแรกของโลกเลยทีเดียว

สำหรับการแข้งรถใช้ชื่อเรียกว่า NanoCar กล่าวคือไม่ได้นำรถยนต์มาแข่งขันจริงๆ เพียงแต่ใช้ระดับนาโนต่อการออกแบบและฟังก์ชั่นของโมเลกุลนั้นๆ และก็นำมาแข่งขันในรูปแบบเสมือนรถยนต์ โดยการขับเคลื่อนของโมเลกุลจะใช้คลื่นอิเล็กตรอนยิงไปที่โมเลกุลขับเคลื่อนบนสนามทำด้วยทองคำมีความยาวสนาม 100 นาโนเมตร อย่างไรก็ตามจุดประสงค์ของการจัดแข่งขันนี้ก็เพื่อความก้าวหน้าในวงการดังกล่าว เพิ่มทักษะการคิดสร้างสรรค์ และสามารถประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์

การแข่งขัน NanoCar จะมีการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube และเว็บไซต์ nanocar-race.cnrs.fr ซึ่งงานวิจัยทั้งหมดที่เข้าร่วมในครั้งนี้จะไปต่อยอดเพิ่มความก้าวหน้าในทุกวงการต่อไปด้วยเทคโนโลยีระดับนาโน..

ไฮไลท์ข่าวเด่น

อ่าน

แบ่งปันบทความ

มือถือออกใหม่

คำศัพท์ไอที

หมวดข่าว