ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

ภารกิจอย่างหนึ่งที่นักการตลาดในปัจจุบันต่างให้ความสำคัญคือ การนำเสนอประสบการณ์ที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และจากข้อมูลการจัดอันดับใหม่ในครั้งนี้ได้ตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของภารกิจดังกล่าว เมื่อเทคโนโลยี SAS Customer Intelligence ได้รับตำแหน่ง “Strong Performer” ในรายงาน The Forrester Wave: Digital Intelligence Platforms, Q2 2017 ซึ่งระบุว่า แซสประสบความสำเร็จอย่างมากกับความสามารถด้าน DI (Digital Intelligence) ของตนในรูปของโมดูลเสริมในลักษณะการทำงานแยกส่วนที่พร้อมเข้าไปสนับสนุนการตัดสินใจให้กับนักการตลาดแบบเรียลไทม์ ทั้งการวิเคราะห์ข้อความ การทำเหมืองข้อมูล การแสดงภาพข้อมูล และการวิเคราะห์ IoT (Internet of Things) เป็นต้น

ทั้งนี้ความคาดหวังของลูกค้าที่สูงขึ้นในปัจจุบันซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมในทุกช่องทาง ทำให้นักการตลาดพยายามสรรหาเทคโนโลยีเพื่อมาตอบสนองความต้องการลูกค้าและเพื่อบรรลุผลดังกล่าว นักการตลาดจะต้องใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านการตลาดแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทั้งด้านข้อมูลและการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อให้สามารถทำการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้าน CI (Customer Intelligence) ยังมอบความไว้วางใจให้กับแซสในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพราะเชื่อมั่นว่าจะสามารถผสานรวมเทคโนโลยีด้านข้อมูลดิจิทัล การวิเคราะห์ และการยกระดับความผูกพันของลูกค้าเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นายณัฐพล อภิลักษณ์โตยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า ความผูกพันของลูกค้าในแบบเรียลไทม์จะไม่ใช่สิ่งที่เลือกได้อีกต่อไป เนื่องจากนักการตลาดด้านอัจฉริยภาพทางดิจิทัลจะต้องใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เท่านั้น ซึ่งหมายรวมถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มือถือ อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT) และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อนำเสนอการมีปฏิสัมพันธ์ระดับห้าดาวที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการภายใต้ข้อตกลงของลูกค้า และต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ซึ่ง SAS Customer Intelligence 360 เป็นศูนย์รวมเทคนิคการตลาดิจิทัลที่รวมข้อมูลจากทุกช่องทางพื่อช่วยให้ผู้ใช้หรือนักการตลาดสามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้น และยึดตามข้อเท็จจริงเป็นหลักและเพื่อรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่เอาไว้ให้ได้

รายงานจากบริษัท ฟอร์เรสเตอร์ ยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะพิเศษของแพลตฟอร์มอัจฉริยภาพทางดิจิทัลแบบครบวงจรว่าแบ่งออกเป็นสามระดับชั้น ได้แก่ การบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลเพื่อการเก็บรวบรวม เทคโนโลยีการวิเคราะห์ทางดิจิทัล และการยกระดับความผูกพันทางดิจิทัลสู่ขั้นสูงสุด นอกจากนี้ บริษัท ฟอร์เรสเตอร์ยังระบุด้วยว่า “แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ DI ของแซสมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความเชี่ยวชาญและขีดความสามารถให้กับโซลูชันการวิเคราะห์ลูกค้าเป็นสำคัญ

ที่มา : www.sas.com วันที่ : 25 เมษายน 2560

อ่านเพิ่มเติม

1,108อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่