ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

แชร์

เรียกว่ามีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวสำหรับสินค้าหรือการบริการ รวมถึงด้านอุปกรณ์นานาชนิดก็เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ลดขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ลง แม้แต่เพิ่มแรงจูงใจของผู้บริโภคในการหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเจ้านั้นๆ และประเด็นสำคัญเลยคือการลดต้นทุนประหยัดเวลา เหมือนกับ Electronic Label ฉลาดสินค้าสุดไฮเทคที่นักวิจัยคิดค้นมาเพื่อตอบโจทย์ด้านความสะดวกสบายผสมผสานการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี

 

สำหรับ Electronic Label มีลักษณะคล้ายฉลากสินค้าเหมือนกับที่เราเห็นบนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทว่าก็มีความลํ้าหน้ากว่าเยอะ เนื่องจากสามารถแจ้งเตือนเราได้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใกล้หมดอายุ เช่น นมหมดอายุในอีก 1 วันข้างหน้า ฉลากตัวนี้ก็จะทำงานร่วมกับแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน จากนั้นแจ้งเตือนทันทีให้ทราบ เพียงเท่านี้เปิดตู้เย็นออกมาก็ไม่ต้องพบกับของเน่าเสียอีกต่อไปแล้ว

หรือแม้แต่การเปลี่ยนราคาสินค้าบนผลิตภัณฑ์ในห้างสรรพสินค้าเดิมทีต้องแกะฉลากอันเก่าออกหรือไม่ก็แปะทับไปเลย ซึ่งอาจทำให้มองดูแล้วไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยทว่า Electronic Label จะอัพเดทราคาให้อัตโนมัติตามที่เราได้ป้อนข้อมูลไว้ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องและลดกระบวนการต่างๆ ลงได้เยอะเลย นอกจากนี้ทางผู้พัฒนาบอกถึงความลํ้าหน้าเพิ่มเติมว่า นอกจากเป็นฉลากเตือนวันหมดอายุและอัพเดทราคาอัตโนมัติ ยังสามารถบ่งบอกอุณหภูมิได้ด้วยเช่น ถ้าติดฉลากดังกล่าวไว้บนขวดไวน์ แต่อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บเปลี่ยนแปลงไป ฉลากจะส่งข้อมูลไปยังแอพฯ ทันที เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม Electronic Label มีต้นทุนในการผลิตตํ่า โดยมีลักษณะคล้ายแผ่นฟิลม์ทรานซิสเตอร์ ปริ้นท์แบบ 2มิติ ผลิตจากแกรฟีนระดับนาโน มีความแข็งแรงทนทานและทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ส่วนการนำมาใช้งานจริงคงต้องอีกสักระยะหนึ่ง ซึ่งผู้พัฒนาตั้งเป้าว่าฉลากดังกล่าวจะเข้ากันได้ดีในยุคของ Internet of Things ด้วย

ไฮไลท์ข่าวเด่น

อ่าน

แบ่งปันบทความ

มือถือออกใหม่

คำศัพท์ไอที

เรื่องราวน่าสนใจ