นวัตกรรม (Innovation)  |   วันที่ : 11 มิถุนายน 2560

ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

แชร์

ยิ่งวันเวลาผ่านไปดูเหมือนว่าเหล่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ยิ่งถูกพัฒนาให้มีขนาดที่เล็กลงพร้อมประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับการประหยัดพลังงาน โดยล่าสุด IBM ร่วมมือกับบริษัท Samsung และองค์กร GlobalFoundries ได้สร้างความสำเร็จในการผลิตชิปเซ็ตประมวลผลขนาดเพียง 5 นาโนเมตรเท่านั้น และเมื่อเทียบกับชิปเซ็ตเทคโนโลยีการผลิตขนาด 10 นาโนเมตร ผลลัพธ์ก็คือประหยัดพลังงานลง 75% ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 40% สำหรับกระบวนการผลิตได้เปลี่ยนจากรูปแบบเดิมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน FinFET มาเป็น Gate-All-Around Transistor (GAAFET) 

เทคนิคของ GAAFET คือการนำแผ่นนาโนชีทมาทับซ้อนกัน (stacked nanosheet) ผสมผสานการใช้เทคโนโลยี Extreme Ultraviolet ซึ่งสามารถปรับแต่งแผงวงจรและเพิ่มสมรรถนะได้ในบางจุดส่งผลให้ประสิทธิภาพดีขึ้นตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น

โดยความสำเร็จในครั้งนี้ IBM ก็ตั้งใจว่าจะนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Internet of Things, Data-intensive Application บน Cloud หรือตอบโจทย์การใช้งานอุปกรณ์ VR และปัญญาประดิษฐิ์ได้ดียิ่งขึ้น ส่วนวันเวลาการนำมาใช้งานอย่างเป็นทางการคาดว่าต้องอีกพักใหญ่เลย เนื่องจากตอนนี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเท่านั้น

มือถือออกใหม่