ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

Samsung นำโดย มร. โยง เชิล โจ ประธานบริษัท และนายวาริท  จรัณยานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดองค์กร ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำโดย นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  และ นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือแนะนำอาชีพสาขาช่างอุตสาหการ  ผ่านเว็บแอพพลิเคชัน Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยแนะนำอาชีพให้กับเด็กมัธยม เพื่อให้มีโอกาสได้ค้นพบตัวเองและแนวทางอาชีพที่เหมาะสมก่อนตัดสินใจเลือกสายอาชีพในการศึกษาต่อ

 

โดยความร่วมมือประกอบด้วยการค้นหาบุคคลต้นแบบในสายอาชีพต่างๆ และเพิ่มวิดีทัศน์แนะนำอาชีพช่างอุตสาหการลงในเว็บแอพพลิเคชั่น นอกจากนี้ซัมซุงยังเตรียมแนะนำอาชีพสะเต็มศึกษา เกษตรนวัตกรรมใหม่ และธุรกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้มีโอกาสค้นพบและพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ โดยการลงนามจัดขึ้น ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ที่มา : www.samsungslc.org วันที่ : 13 มิถุนายน 2560

อ่านเพิ่มเติม

1,429อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ