ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

แชร์

กลางปีแบบนี้ใครหลายคนอาจกำลังอยากเปลี่ยนสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ไว้ใช้งานและได้หมายตาแบรนด์ Apple ไว้ แต่อยากจับจองเป็นเจ้าของแบบคุ้มค่า ทว่าต้องบอกก่อนว่าในทุกโปรโมชั่นจะมีสัญญาเข้าเกี่ยวข้องด้วยและเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนอยู่เป็นประจำ ดังนั้นจึงได้รวบรวมข้อมูลของรุ่น iPhone 5s/ iPhone SEiPhone 6/ iPhone 6s/ iPhone 6s Plus/ iPhone 7/ iPhone 7 Plus ของโอเปอเรเตอร์ AIS, dtac กับ TrueMove H ว่ามีส่วนลดอย่างไร มาเริ่มกันเลย

 

เริ่มกันที่ AIS ลดราคา iPhone สูงสุด 14,000 บาท รายละเอียดดังนี้

iPhone 5s และ iPhone SE จะมีราคาค่าแพ็กเกจรายเดือนเท่ากันคือ 499 บาท/เดือน กับ 699 บาท/เดือน โดยต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าพร้อมรับส่วนลดรายเดือนจำนวน 10 เดือน มีระยะเวลาสัญญา 12 เดือน ทั้งนี้หากเป็นลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมรับส่วนลดเพิ่ม 1,000 บาท

iPhone 5s รุ่น 16GB ลดสูงสุด 8,000 บาท ราคาปกติ 12,900 บาท

 • iPhone 5s : สมัครแพ็กเกจ 499 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 6,900 บาท
 • iPhone 5s : สมัครแพ็กเกจ 699 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 4,900 บาท

iPhone SE ลดสูงสุด 10,900 บาท ราคาปกติ 16,800 บาท และ 20,800 บาทตามลำดับ

 • iPhone SE รุ่น 32GB : สมัครแพ็กเกจ 499 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 7,900 บาท
 • iPhone SE รุ่น 32GB : สมัครแพ็กเกจ 699 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 5,900 บาท
 • iPhone SE รุ่น 128GB : สมัครแพ็กเกจ 499 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 11,900 บาท
 • iPhone SE รุ่น 128GB : สมัครแพ็กเกจ 699 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 9,900 บาท

iPhone 6 รุ่น 32GB ลดสูงสุด 9,500 บาท ราคาปกติ 15,500 บาท

 • iPhone 6 : สมัครแพ็กเกจ 599 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 2,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 10,000 บาท
 • iPhone 6 : สมัครแพ็กเกจ 899 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 7,500 บาท
 • iPhone 6 : สมัครแพ็กเกจ 1,099 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,500 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 6,000 บาท

iPhone 6s ลดสูงสุด 11,500 บาท ราคาปกติ 22,500 บาท และ 26,500 บาทตามลำดับ

 • iPhone 6s รุ่น 32GB : สมัครแพ็กเกจ 599 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 16,500 บาท
 • iPhone 6s รุ่น 32GB : สมัครแพ็กเกจ 899 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 5,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 14,000 บาท
 • iPhone 6s รุ่น 32GB : สมัครแพ็กเกจ 1,099 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 6,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 12,000 บาท
 • iPhone 6s รุ่น 128GB : สมัครแพ็กเกจ 599 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 19,500 บาท
 • iPhone 6s รุ่น 128GB : สมัครแพ็กเกจ 899 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 5,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 17,000 บาท
 • iPhone 6s รุ่น 128GB : สมัครแพ็กเกจ 1,099 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 6,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 15,000 บาท

iPhone 6s Plus ลดสูงสุด 13,500 บาท ราคาปกติ 22,500 บาท และ 26,500 บาทตามลำดับ

 • iPhone 6s Plus รุ่น 32GB : สมัครแพ็กเกจ 599 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 17,500 บาท
 • iPhone 6s Plus รุ่น 32GB : สมัครแพ็กเกจ 899 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 5,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 15,000 บาท
 • iPhone 6s Plus รุ่น 32GB : สมัครแพ็กเกจ 1,099 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 6,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 13,000 บาท
 • iPhone 6s Plus รุ่น 128GB : สมัครแพ็กเกจ 599 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 20,900 บาท
 • iPhone 6s Plus รุ่น 128GB : สมัครแพ็กเกจ 899 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 5,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 18,900 บาท
 • iPhone 6s Plus รุ่น 128GB : สมัครแพ็กเกจ 1,099 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 6,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 16,900 บาท

iPhone 7 ลดสูงสุด 14,000 บาท ราคาแตกต่างกันตามโมเดลความจุ

 • iPhone 7 รุ่น 32GB : สมัครแพ็กเกจ 599 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 2,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 23,500 บาท
 • iPhone 7 รุ่น 32GB : สมัครแพ็กเกจ 899 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 20,500 บาท
 • iPhone 7 รุ่น 32GB : สมัครแพ็กเกจ 1,099 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 17,500 บาท
 • iPhone 7 รุ่น 128GB : สมัครแพ็กเกจ 599 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 2,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 25,500 บาท
 • iPhone 7 รุ่น 128GB : สมัครแพ็กเกจ 899 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 22,500 บาท
 • iPhone 7 รุ่น 128GB : สมัครแพ็กเกจ 1,099 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 20,500 บาท

 • iPhone 7 Product Red รุ่น 128GB : สมัครแพ็กเกจ 599 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 2,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 24,500 บาท
 • iPhone 7 Product Red รุ่น 128GB : สมัครแพ็กเกจ 899 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 21,500 บาท
 • iPhone 7 Product Red รุ่น 128GB : สมัครแพ็กเกจ 1,099 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 19,500 บาท

 • iPhone 7 รุ่น 256GB : สมัครแพ็กเกจ 599 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 2,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 27,500 บาท
 • iPhone 7 รุ่น 256GB : สมัครแพ็กเกจ 899 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 24,500 บาท
 • iPhone 7 รุ่น 256GB : สมัครแพ็กเกจ 1,099 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 21,500 บาท
 • iPhone 7 รุ่น 256GB Product Red : สมัครแพ็กเกจ 599 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 2,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 26,500 บาท
 • iPhone 7 รุ่น 256GB Product Red : สมัครแพ็กเกจ 899 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 23,500 บาท
 • iPhone 7 รุ่น 256GB Product Red : สมัครแพ็กเกจ 1,099 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 20,500 บาท

ต่อกันด้วย iPhone 7 Plus ลดสูงสุด 14,000 บาท ราคาแตกต่างกันตามโมเดลความจุ

 • iPhone 7 Plus รุ่น 32GB : สมัครแพ็กเกจ 599 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 2,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 28,500 บาท
 • iPhone 7 Plus รุ่น 32GB : สมัครแพ็กเกจ 899 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 25,500 บาท
 • iPhone 7 Plus รุ่น 32GB : สมัครแพ็กเกจ 1,099 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 23,500 บาท
 • iPhone 7 Plus รุ่น 128GB : สมัครแพ็กเกจ 599 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 2,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 32,500 บาท
 • iPhone 7 Plus รุ่น 128GB : สมัครแพ็กเกจ 899 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 29,500 บาท
 • iPhone 7 Plus รุ่น 128GB : สมัครแพ็กเกจ 1,099 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 27,500 บาท

 • iPhone 7 Plus Product Red รุ่น 128GB : สมัครแพ็กเกจ 599 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 2,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 31,500 บาท
 • iPhone 7 Plus Product Red รุ่น 128GB : สมัครแพ็กเกจ 899 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 28,500 บาท
 • iPhone 7 Plus Product Red รุ่น 128GB : สมัครแพ็กเกจ 1,099 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 26,500 บาท

 

 • iPhone 7 Plus รุ่น 256GB : สมัครแพ็กเกจ 599 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 2,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 33,500 บาท
 • iPhone 7 Plus รุ่น 256GB : สมัครแพ็กเกจ 899 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 30,500 บาท
 • iPhone 7 Plus รุ่น 256GB : สมัครแพ็กเกจ 1,099 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 28,500 บาท
 • iPhone 7 Plus รุ่น 256GB Product Red : สมัครแพ็กเกจ 599 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 2,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 32,500 บาท
 • iPhone 7 Plus รุ่น 256GB Product Red : สมัครแพ็กเกจ 899 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 29,500 บาท
 • iPhone 7 Plus รุ่น 256GB Product Red : สมัครแพ็กเกจ 1,099 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,000 บาท มีค่าเครื่องเหลือ 27,500 บาท

หมายเหตุ : อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ais.co.th/hotdeal

ค่าย dtac เป็นอย่างไรบ้าง สำหรับ iPhone 5s มาดูกันเลย

มีราคาเริ่มต้นเพียง 5,900 บาท และถ้าเป็นลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมรับส่วนลดเพิ่มอีก 1,500 บาท ซึ่งเหลือราคาแค่ 4,400 บาทเท่านั้น สำหรับราคาเครื่องเปล่ารุ่น 16GB อยู่ที่ 13,000 บาท โดยถ้าหากใช้แพ็กเกจรายเดือนจะมีระยะเวลาสัญญา 12 เดือน และค่าบริการล่วงหน้าที่ชำระไปนำมาหักส่วนลดค่าบริการรายเดือนจำนวน 10 เดือน

 • แพ็กเกจ 499 บาท : ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท ซึ่งเหลือค่าเครื่อง 7,900 บาท ถ้าเป็นลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมรับส่วนลดเพิ่มอีก 1,500 บาท
 • แพ็กเกจ 699 บาท : ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3,600 บาท ซึ่งเหลือค่าเครื่อง 5,900 บาท ถ้าเป็นลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมรับส่วนลดเพิ่มอีก 1,500 บาท

iPhone SE มีราคาเริ่มต้นเพียง 4,400 บาท และถ้าลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมรับส่วนลดเพิ่มอีก 1,500 บาท เหลือเพียง 2,900 บาทเท่านั้น ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน และค่าบริการล่วงหน้าที่ชำระไปนำมาหักส่วนลดค่าบริการรายเดือนจำนวน 10 เดือน โดยจะเป็นรุ่น 16GB ซึ่งมีราคาปกติ 16,800 บาท สามารถแบ่งผ่อนชำระได้สูงสุด 24 เดือนกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

 • แพ็กเกจ 499 บาท : ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท ซึ่งเหลือค่าเครื่อง 5,400 บาท ถ้าเป็นลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมรับส่วนลดเพิ่มอีก 1,500 บาท
 • แพ็กเกจ 699 บาท : ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3,600 บาท ซึ่งเหลือค่าเครื่อง 4,400 บาท ถ้าเป็นลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมรับส่วนลดเพิ่มอีก 1,500 บาท

iPhone 6 ทางดีแทคได้มอบความสบายในการผ่อนชำระ โดยสามารถผ่อนจ่ายได้ทั้งค่าเครื่องและค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า นอกจากนี้ยังมีความพิเศษเพิ่มขึ้นอีกหากเป็นลูกค้าเติมเงินหรือรายเดือนอยู่แล้วก็รับสิทธิ์ซื้อเครื่องเปล่าได้ในราคา 13,990 บาท จากปกติ 15,500 บาท ทั้งยังมีโปรแกรมที่แบ่งผ่อนสูงสุด 24 เดือนอีกด้วยกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

 • แพ็กเกจ 599 บาท : ชำระค่าบริการล่วงหน้า 2,000 บาท ซึ่งเหลือค่าเครื่อง 9,900 บาท ถ้าเป็นลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมรับส่วนลดเพิ่มอีก 1,500 บาท

ต่อกันด้วย iPhone 6s และ iPhone 6s Plus โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมรับส่วนลดเพิ่มอีก 1,500 บาท โดยมีราคาเริ่มต้นเพียง 14,400 บาท และ 15,400 บาท จากราคาปกติ 22,500 กับ 26,500 บาท ในโมเดลความจุ 32GB

iPhone 6s : 32GB

 • แพ็กเกจ 599 บาท : ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท เหลือค่าเครื่อง 16,900 บาท ถ้าเป็นลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมรับส่วนลดเพิ่มอีก 1,500 บาท
 • แพ็กเกจ 899 บาท : ชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,000 บาท เหลือค่าเครื่อง 14,400 บาท ถ้าเป็นลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมรับส่วนลดเพิ่มอีก 1,500 บาท

iPhone 6s : 128GB

 • แพ็กเกจ 599 บาท : ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท เหลือค่าเครื่อง 19,900 บาท ถ้าเป็นลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมรับส่วนลดเพิ่มอีก 1,500 บาท
 • แพ็กเกจ 899 บาท : ชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,000 บาท เหลือค่าเครื่อง 17,900 บาท ถ้าเป็นลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมรับส่วนลดเพิ่มอีก 1,500 บาท

iPhone 6s Plus : 32GB

 • แพ็กเกจ 599 บาท : ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท เหลือค่าเครื่อง 16,900 บาท ถ้าเป็นลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมรับส่วนลดเพิ่มอีก 1,500 บาท
 • แพ็กเกจ 899 บาท : ชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,000 บาท เหลือค่าเครื่อง 15,400 บาท ถ้าเป็นลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมรับส่วนลดเพิ่มอีก 1,500 บาท

iPhone 6s Plus : 128GB

 • แพ็กเกจ 599 บาท : ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท เหลือค่าเครื่อง 20,900 บาท ถ้าเป็นลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมรับส่วนลดเพิ่มอีก 1,500 บาท
 • แพ็กเกจ 899 บาท : ชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,000 บาท เหลือค่าเครื่อง 18,900 บาท ถ้าเป็นลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมรับส่วนลดเพิ่มอีก 1,500 บาท

ส่วนรุ่นพี่ iPhone 7 กับ iPhone 7 Plus จะมีโปรโมชั่นอย่างไรมาส่องกันเลย 

โปรโมชั่นน่าสนใจอยู่ที่ iPhone 7 Plus โมเดลความจุ 128GB สี Jet Black ลูกค้าดีแทครายเดือนรับสิทธิ์ซื้อในราคาพิเศษเพียง 25,500 บาทเท่านั้นจากปกติ 27,500 บาท โดยทุกความจุของสีนี้จะลดค่าเครื่องอีก 2,000 บาท ทั้งนี้ผู้ซื้อต้องไม่ติดสัญญาซื้อเครื่องจากรายการส่งเสริมการขายอื่น

สี Jet Black ราคาพิเศษของดีแทคจะลดค่าเครื่องลงอีก 2,000 บาททุกแพ็กเกจ

สุดท้ายมาดูโปรโมชั่นของ TrueMove H กันบ้าง

โดย iPhone 5s เริ่มต้นเพียง 3,900 บาทเท่านั้น จากราคาปกติ 13,000 บาท สำหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดแพ็กเกจในราคา 699 บาทชำระค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท มีระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

 • ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนจะต้องสมัครแพ็กเกจเริ่มต้น 699 บาท/เดือน ถึงจะลดค่าเครื่องเหลือ 4,900 บาท ชำรัค่าบริการล่วงหน้า 3,000 บาท ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

 

ต่อกันด้วย iPhone SE ลดแรงกว่าเดิมอีก เริ่มต้นเพียง 2,900 บาทเท่านั้นจากราคาปกติ 15,600 บาท โดยจะเป็นโมเดลความจุ 16GB หากซื้อต้องเป็นลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมและชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,000 บาท พร้อมสมัครแพ็กเกจ 699 บาท/เดือน มีระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

หมายเหตุ : ราคาค่าเครื่องที่ลดแล้วด้านล่างจะต้องสมัครแพ็กเกจ 699 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,000 บาท มีระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

 • รุ่นความจุ 32GB : ย้ายค่ายเบอร์เดิมเหลือ 4,900 บาท ส่วนลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือน ค่าเครื่องเหลือ 5,990 บาท
 • รุ่นความจุ 64GB : ย้ายค่ายเบอร์เดิมเหลือ 6,000 บาท ส่วนลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือน ค่าเครื่องเหลือ 7,000 บาท
 • รุ่นความจุ 128GB : ย้ายค่ายเบอร์เดิมเหลือ 8,900 บาท ส่วนลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือน ค่าเครื่องเหลือ 9,900 บาท

 

iPhone 6 มีเพียงความจุ 32GB เท่านั้น ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมลดค่าเครื่องเหลือ 4,500 บาท ส่วนลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือน ค่าเครื่องเหลือ 5,500 โดยทุกเงื่อนไขข้างต้นจะต้องสมัครแพ็กเกจ 1,099 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 5,000 บาท มีระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

สำหรับ iPhone 6s จะแบ่งเป็นสองเงื่อนไขแพ็กเกจ รายละเอียดดังนี้

รุ่นโมเดลความจุ 16GB ต้องสมัครแพ็กเกจราคา 899 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,000 บาท มีระยะเวลาสัญญา 12 เดือน 

 • ย้ายค่ายเบอร์เดิม : ราคา 9,400 บาท
 • ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือน : ราคา 10,400 บาท

รุ่นโมเดลความจุ 32GB ต้องสมัครแพ็กเกจราคา 1,099 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 5,000 บาท มีระยะเวลาสัญญา 12 เดือน 

 • ย้ายค่ายเบอร์เดิม : ราคา 11,500 บาท
 • ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือน : ราคา 12,500 บาท

รุ่นโมเดลความจุ 64GB ต้องสมัครแพ็กเกจราคา 899 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,000 บาท มีระยะเวลาสัญญา 12 เดือน 

 • ย้ายค่ายเบอร์เดิม : ราคา 13,400 บาท
 • ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือน : ราคา 14,400 บาท

รุ่นโมเดลความจุ 128GB ต้องสมัครแพ็กเกจราคา 1,099 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 5,000 บาท มีระยะเวลาสัญญา 12 เดือน 

 • ย้ายค่ายเบอร์เดิม : ราคา 14,500 บาท
 • ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือน : ราคา 15,500 บาท

iPhone 6s Plus จะแบ่งเป็นสองเงื่อนไขแพ็กเกจเช่นกัน รายละเอียดดังนี้

รุ่นโมเดลความจุ 16GB ต้องสมัครแพ็กเกจราคา 899 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,000 บาท มีระยะเวลาสัญญา 12 เดือน 

 • ย้ายค่ายเบอร์เดิม : ราคา 13,400 บาท
 • ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือน : ราคา 14,400 บาท

รุ่นโมเดลความจุ 32GB ต้องสมัครแพ็กเกจราคา 1,099 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 5,000 บาท มีระยะเวลาสัญญา 12 เดือน 

 • ย้ายค่ายเบอร์เดิม : ราคา 12,500 บาท
 • ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือน : ราคา 13,500 บาท

รุ่นโมเดลความจุ 64GB ต้องสมัครแพ็กเกจราคา 899 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,000 บาท มีระยะเวลาสัญญา 12 เดือน 

 • ย้ายค่ายเบอร์เดิม : ราคา 17,000 บาท
 • ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือน : ราคา 18,000 บาท

รุ่นโมเดลความจุ 128GB ต้องสมัครแพ็กเกจราคา 1,099 บาท/เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 5,000 บาท มีระยะเวลาสัญญา 12 เดือน 

 • ย้ายค่ายเบอร์เดิม : ราคา 19,500 บาท
 • ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือน : ราคา 20,500 บาท

รุ่นใหญ่ iPhone 7 ทาง TrueMove H ก็ใจปลํ้ามอบความคุ้มค่าสามารถซื้อรุ่นโมเดลความ 256GB เท่ากับราคารุ่น 128GB โดยมีเวลาโปรโมชั่นถึงวันที่ 18 กรกฏาคมศกนี้เท่านั้น ซึ่งทุกความจุหากรับส่วนลดค่าเครื่องจะต้องสัมครแพ็กเกจราคา 1,099 บาท/เดือน และชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,000 บาท มีระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

iPhone 7 รุ่น 32GB

 • ย้ายค่ายเบอร์เดิม : ราคา 16,500 บาท
 • ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือน : ราคา 17,500 บาท

iPhone 7 รุ่น 128GB

 • ย้ายค่ายเบอร์เดิม : ราคา 18,500 บาท
 • ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือน : ราคา 19,500 บาท

iPhone 7 รุ่น 256GB

 • ย้ายค่ายเบอร์เดิม : ราคา 18,500 บาท
 • ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือน : ราคา 19,500 บาท

และไม่ใช่แค่ iPhone 7 เท่านั้นที่มีโปรโมชั่นดังกล่าวรุ่นใหญ่สุดอย่าง iPhone 7 Plus รุ่น 256GB ก็มีราคาเท่ากับรุ่น 128GB เช่นกัน ดังนั้นเก็บข้อมูลให้จุใจกันไปเลย ส่วนเงื่อนไขเหมือนเดิมทุกประการ

iPhone 7 Plus รุ่น 32GB

 • ย้ายค่ายเบอร์เดิม : ราคา 22,500 บาท
 • ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือน : ราคา 23,500 บาท

iPhone 7 Plus รุ่น 128GB

 • ย้ายค่ายเบอร์เดิม : ราคา 25,500 บาท
 • ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือน : ราคา 26,500 บาท

iPhone 7 Plus รุ่น 256GB

 • ย้ายค่ายเบอร์เดิม : ราคา 25,500 บาท
 • ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือน : ราคา 26,500 บาท

 

จบลงแล้วสำหรับการพาส่องโปรโมชั่น iPhone โดยหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น ซึ่งได้เปรียบเทียบราคามาให้แล้ว อย่างไรก็ตามก่อนซื้อมาไว้ในอ้อมกอด ควรศึกษารายละเอียดอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างไร้ปัญหาด้านค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีเงื่อนไขกำกับทุกข้อเสนอ

ไฮไลท์ข่าวเด่น

อ่าน

แบ่งปันบทความ

มือถือออกใหม่

คำศัพท์ไอที

เรื่องราวน่าสนใจ