ข่าวไอที » องค์กร

บริษัทโมโตโรล่า โซลูชั่นส์ อิงค์ (“โมโตโรล่า โซลูชั่นส์” หรือ “บริษัทฯ”) ประกาศการยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีในกรณีละเมิดสิทธิบัตรกับ บริษัท ไฮเทรา คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จากเซินเจิ้น ประเทศจีน และบริษัท ไฮเทรา คอมมิวนิเคชั่นส์ (ออสเตรเลีย) จำกัด ในประเทศออสเตรเลีย(เรียกรวมว่า “ไฮเทรา”) ต่อศาลสหพันธรัฐ หรือศาลกลางของประเทศออสเตรเลีย (“ศาล”) ด้วยการยื่นเอกสารชั้นต้น (Originating Application) และคำฟ้องเรียกค่าเสียหาย (Statement of Claim) ในชั้นต้น การดำเนินคดีทางกฎหมายในครั้งนี้ต่อเนื่องจากการดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรและคำร้องเรื่องการนำความลับทางการค้าไปใช้ในทางมิชอบที่ทางโมโตโรล่า โซลูชั่นส์ได้ยื่นฟ้องไฮเทราผ่านศาลแขวงสหรัฐอเมริกาทางเขตเหนือของรัฐอิลลินอยส์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 คำร้องคดีละเมิดสิทธิบัตรที่ยื่นต่อคณะกรรมาธิการการค้าสากลแห่งสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 คำร้องคดีละเมิดสิทธิบัตรที่ยื่นต่อศาลเขตดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 และคำร้องที่ยื่นต่อศาลเขตมานน์ไฮม์ ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

เนื้อหาในคำฟ้องที่ยื่น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นี้ ระบุว่าอุปกรณ์วิทยุสื่อสารเคลื่อนที่ดิจิตัลบางรายการของไฮเทราที่มีจำหน่ายในประเทศออสเตรเลียนั้นละเมิดสิทธิบัตรสามรายการที่โมโตโรล่า โซลูชั่นส์ได้จดไว้แล้วในออสเตรเลีย อันได้แก่ สิทธิบัตรเลขที่ AU2005275355, AU2006276960 และ AU2009298764 ทั้งนี้ โมโตโรล่า โซลูชั่นส์มีความประสงค์ให้มีคำประกาศอย่างเป็นทางการจากศาลว่าไฮเทราได้ทำการละเมิดสิทธิบัตรของโมโตโรล่า โซลูชั่นส์ และมีคำสั่งให้ไฮเทราหยุดกระทำการดังกล่าวโดยถาวร เพื่อหยุดสร้างความเสียหายอีกต่อไป รวมถึงต้องมีการเยียวยาค่าเสียหายตามที่ศาลเห็นสมควร

นายมาร์ค แฮคเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและที่ปรึกษาทั่วไปของโมโตโรล่า โซลูชั่นส์ กล่าวว่า “ในฐานะที่เราเป็นผู้ให้บริการระบบและอุปกรณ์วิทยุสื่อสารสองทางชั้นนำของโลก เราจำเป็นต้องปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอันมีค่ามหาศาลของเราด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท เพื่อประโยชน์แก่ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ การยื่นฟ้องกับศาลกลางของประเทศออสเตรเลียในครั้งนี้ เป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราทั่วโลกที่จะปกป้องนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายของโมโตโรล่า โซลูชั่นส์ ตลอดจนคุ้มครองผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์เทคโนโลยีของเราที่จดสิทธิบัตรแล้วกว่า 4,000 รายการ เรามั่นใจในความถูกต้องของการดำเนินคดีทุกกรณีของเรา และจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อหยุดยั้งพฤติกรรมการละเมิดสิทธิ์ของไฮเทรา”

หมายเลขคดีสำหรับการพิจารณาคดีของศาลสหพันธรัฐแห่งประเทศออสเตรเลีย คือ NSD1283/2017

สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมายของโมโตโรล่า โซลูชั่นส์ต่อไฮเทรา ได้ที่ https://newsroom.motorolasolutions.com