ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดย นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการ มอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ให้แก่ บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด ในเครือทรู คอร์ปอเรชั่น

 

โดย นายภาณุ เตชะพูลผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม เป็นผู้แทนรับใบประกาศเกียรติคุณ ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่มีผลงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการ และดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ โดย ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส ได้รับใบประกาศเกียรติคุณดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 10% ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทรู คอร์ปอเรชั่น

ที่มา : www.truecorp.co.th วันที่ : 21 กันยายน 2560

อ่านเพิ่มเติม

923อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ