ข่าวเทคโนโลยี » องค์กร

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการให้บริการภาครัฐผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk พร้อมด้วย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ คุณอัญชนา วิทยาธรรมธัช ที่ปรึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ชวนเปิดประสบการณ์ทันสมัย สู่มิติใหม่ของการติดต่อราชการ สมกับที่เป็น Smart City ของภาคอีสาน พร้อมขยายจุดติดตั้ง ‘ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk’ หนึ่งในบริการสำคัญภายใต้โครงการ ‘GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน’ เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐสะดวกรวดเร็ว 

 

เปิด ‘ประตูสู่รัฐ’ แบบไม่ต้องรอติดต่อเวลาราชการเพียงนำบัตรประชาชนใบเดียว (Smart Card) มาใช้บริการที่ตู้ ก็รู้ทุกสิทธิประโยชน์ส่วนบุคคลได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อร่วมขับเคลื่อน จ.ขอนแก่น สู่ Smart City เมืองดิจิทัลต้นแบบ ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้

RELATED TO: