ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC นำทีมผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมงาน “สานพลังบริษัทจดทะเบียน เพื่อสังคมไทยยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ, หอการค้าไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สมาคมธนาคารไทย เพื่อร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ถึงบทบาทของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม การตอบแทนและช่วยเหลือสังคมในประเด็นต่างๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืน และเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและสร้างสัมพันธ์เครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

ที่มา : www.metrosystems.co.th วันที่ : 4 ตุลาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม

877อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ