ข่าวเทคโนโลยี » องค์กร

Zebra Technologies ผู้นำผลิตภัณฑ์และการบริการที่ให้ความสามารถในการผลิตคอมพิวเตอร์พกพา เครื่องสแกนบาร์โค้ด และ ปริ้นท์เตอร์ สำหรับสแกนบาร์โค้ดที่มาพร้อมการทำงานของระบบซอฟต์แวร์ และการให้บริการที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน วันนี้ทางซีบรา เทคโนโลยีได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขึ้นด้วยการจับมือร่วมกับเทคโนโลยีที่ช่วยในการสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์อย่าง Savanna ในรูปแบบของ Building Block ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถช่วย การบ่งบอกตัวบุคคล การแจ้งและรับ-ส่งข้อมูล การกำหนดรูปแบบ ลักษณะ และการรับข้อมูล ตามที่แต่ละคนต้องการ เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์ที่จะนำเทคโนโลยีนี้มาปรับเข้าใช้กับระบบปฏิบัติการระดับองค์กรสำหรับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของซีบรา ให้มีประสิทธิภาพ และความเสถียรมากขึ้น

จาก

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเคลื่อนที่และ อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงค์ (IoT) แสดงให้เห็นว่าระบบดำเนินงานขององค์กรเริ่มมีการเชื่อมต่อกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยก่อนหน้านี้ได้มีการสร้างข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับกระบวนการและเนื้อหาที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อมีส่วนช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพและผลการดำเนินงานของธุรกิจ Savanna ที่มีบทบาทสำคัญต่อซีบรา พาร์ทเนอร์และลูกค้าในการสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระยะเวลาอันใกล้ด้วยการยกระดับการให้บริการใหม่ๆ ที่มาพร้อมประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี

Savanna ประกอบด้วยการเชื่อมต่อของ อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงค์ (IoT), ระบบการจัดการโครงสร้าง, การถ่ายโอนข้อมูล, การจัดเก็บข้อมูลและ การวิเคราะห์ข้อมูลและการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือ

ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย Savanna ยังช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องแม่นยำพร้อมใช้งานกับกลุ่มบุคคลที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม อีกทั้งยังช่วยให้บุคคลเหล่านี้สามารถมีอำนาจในการ ตัดสินใจที่ดีที่สุด

สำหรับบทบาทของแพลตฟอร์มที่มีข้อมูลเป็นศูนย์กลาง (centralized data platform) ออกแบบมาเพื่อรองรับแอพพลิเคชั่นขององค์กร Savanna จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อ Zebra data-driven solutions ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่เข้ามาขับเคลื่อนข้อมูลของซีบรา รวมไปถึงแอพพลิเคชั่นและโซลูชั่นที่สร้างโดยพาร์ทเนอร์ของซีบรา

ในปัจจุบัน Savanna มีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดระบบข้อมูลหลังบ้านของ Zebra’s Enterprise Asset Intelligence (EAI) solutions ซึ่งจะช่วยให้ผู้ค้ารายย่อย การขนส่ง โรงงาน โรงพยาบาลและ การกีฬา เพื่อให้เข้ามาเป็นกลุ่มองค์กรที่ชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น รวมไปถึง Asset Visibility Service (AVS)/Operational Visibility Service (OVS) ของซีบรา ที่จะช่วยให้ลูกค้าและพาร์ทเนอร์มีข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่สำคัญไปยังกลุ่มสุขภาพ การใช้งานและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ซีบรา เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด