ข่าวเทคโนโลยี » องค์กร

นายสมมาตร บุณยะสุนานนท์ รองประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมพนักงาน พร้อมด้วย มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพันธมิตร บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมกันจัดกิจกรรมมอบสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้โครงการ “Workbook สนุกคิด สนุกเขียน” ประจำปี 2560 ให้กับเด็กๆ ณ ชุมชนริมทางรถไฟ มักกะสัน กรุงเทพฯ

โดยในงานมีกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งนำมาถ่ายทอดจากหนังสือให้น้องๆ ได้ร่วมสนุก ได้แก่ การสอนภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านโภชนาการ การปลูกต้นไม้ การทำพิมเสนน้ำ และการเรียนรู้เรื่องเวลา อย่างสนุกสนาน พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน และรับหนังสือ “Workbook สนุกคิด สนุกเขียน” เพื่อนำไปศึกษาเพิ่มทักษะการเรียนรู้ต่อไป