ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA  (อีจีเอ) ขอเชิญร่วมรับรู้สิทธิประโยชน์และสัมผัสบริการภาครัฐที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นในโลกยุคดิจิทัล พร้อมตอบโจทย์ “ประชาชนได้อะไร จากรัฐบาลดิจิทัล” ด้วยบริการอัจฉริยะภาครัฐที่นำมาให้ประชาชนสัมผัสประสบการณ์ดิจิทัลร่วมกัน อาทิ บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์, ตรวจเครดิตบูโรฟรี, บริการต่างๆ ภายใต้โครงการ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน และแอปพลิเคชันภาครัฐมากมาย เช่น GNews, ภาษีไปไหน, RDU รู้เรื่องยา ฯลฯ และพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร" รวมถึงประกาศผลสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2560 ภายในงาน “Digital Government Summit 2017 : เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล” โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ลาน Eden และ Central Court ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ที่มา : www.ega.or.th วันที่ : 31 ตุลาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม

1,815อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ