ข่าวเทคโนโลยี » องค์กร

นายฐิติพงศ์ จรณะจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล K2 - Top Performer of 2016” จาก SourceCode Technology Holdings, Inc. (SCTH) ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ K2 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ด้าน Business Process Management เพื่อช่วยจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ 

K2 เปลี่ยนงานที่ซับซ้อนให้เป็นแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจที่องค์กรสามารถใช้ visual designers ในการสร้างแอพพลิเคชั่นแบบ Low Code ที่รวดเร็ว รองรับการเติบโตขององค์กรและนำมาใช้ซ้ำได้ ส่งผลให้กระบวนการสมัยใหม่ สามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับข้อมูลและระบบ เพื่อการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีของ K2 ประกอบด้วย forms, workflows, data integration และ reports ที่จะช่วยคุณสร้างและรันแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต แอพพลิเคชั่น K2 ช่วยให้คนและระบบ ทำงานได้อย่างชาญฉลาดและเร่งกระบวนการทางธุรกิจตั้งแต่แผนกขนาดเล็กไปจนถึงโซลูชั่นที่มีความสำคัญทางธุรกิจ