ข่าวเทคโนโลยี » องค์กร

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ผู้นำระดับโลกด้านการขนส่งด่วนระหว่างประเทศ ประกาศความสำเร็จจากการมีศูนย์กระจายสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดด้านการขนส่งสินค้า (Freight Security Requirements - FSR) จาก TAPA (Transported Asset Protection Association) มากที่สุดในประเทศไทย ส่งมอบโดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรตรวจสอบชั้นนำที่ได้รับการรับรองจาก TAPA

ศูนย์กระจายสินค้าอีสเทิร์นเกตเวย์ (Eastern Gateway Service Center) ของดีเอชแอลที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นศูนย์กระจายสินค้าแห่งที่ 10 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ‘FSR’ จาก TAPA นับได้ว่าดีเอชแอลครองสถิติของจำนวนศูนย์กระจายสินค้าที่ได้รับการรับรองจาก TAPA มากที่สุดในประเทศไทย

การรับรองมาตรฐานจาก TAPA ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการลอจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีชื่อเสียงมากที่สุด สำหรับประเทศไทยนั้น บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นองค์กรตรวจสอบที่ได้รับการรับรองและแต่งตั้งจาก TAPA ในระดับโลก เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า (FSR) โดยเป็นมาตรฐานระดับโลกสำหรับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าที่ปลอดภัย ซึ่งสามารถใช้ในข้อตกลงด้านธุรกิจหรือข้อตกลงด้านความปลอดภัยระหว่างผู้ซื้อและผู้ให้บริการขนส่งสินค้า

การรับรองมาตรฐานด้าน FSR จาก TAPA ได้รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น สถานที่ที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ และขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูง โดยมีการตรวจสอบและประเมินองค์ประกอบต่างๆ ของธุรกิจนั้นๆ ด้วย เช่น การรักษาความปลอดภัยของพื้นที่โดยรอบ กำแพงรั้วด้านนอก หลังคาและประตู ทางเข้า – ทางออกสำนักงานและคลังสินค้า ระบบรักษาความปลอดภัยในด้านการออกแบบ การตรวจการณ์ การตอบสนองต่อเหตุการณ์สำคัญต่างๆ กระบวนการทำงาน การฝึกอบรม การทำหน้าที่ของพนักงาน รวมถึงเอกสาร และการตรวจสอบต่างๆ

ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย กล่าวว่า “ความปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้ธุรกิจยั่งยืน สำหรับประเทศไทย ธุรกิจลอจิสติกส์คิดเป็นสัดส่วน 14% ของจีดีพีโดยรวม เราจึงมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการด้านธุรกิจ ที่ไม่ได้มุ่งเน้นการให้บริการอย่างดีเยี่ยมเท่านั้น แต่รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียและความเสี่ยงในระดับสูงสุด ทำให้เราแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นๆ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส มีความภูมิใจที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยจาก TAPA สำหรับศูนย์กระจายสินค้าเป็นแห่งที่ 10 และเรามุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านลอจิสติกส์และซัพพลายเชนให้อยู่ในระดับสูงสุด ความสำเร็จนี้นับเป็นเครื่องยืนยันสถานะที่แข็งแกร่งของเราในอุตสาหกรรม และคงความเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในประเทศไทย เราทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นเสมอว่าการกระบวนขนส่งสินค้าจนถึงการได้รับสินค้าเป็นไปอย่างปลอดภัย ทำให้พวกเขาได้มีเวลาในการพัฒนาธุรกิจ คิดกลยุทธ์ธุรกิจให้เติบโต และขยายช่องทางการขายได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องการขนส่งสินค้าอีกต่อไป”

RELATED TO: