ด้านระยะเวลาการก่อสร้างโรงแรมบนสถานีอวกาศคาดการณ์ไว้ 5 ปีแล้วเสร็จอย่างไรก็ตามถ้าจะให้เป็นไปตามแผนและเกิดกำไรได้ต้องเร่งมือหน่อยแล้ว เพราะสถานีอวกาศแห่งชาตินั้นมีกำหนดการกลับสู่พื้นผิวโลกปี 2028