ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายฐิติพงศ์ จรณะจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับ Mr.Ekrem Namazci Managing Director บริษัท DATAVARD Pte. Ltd. เพื่อนำ Datavard ผู้นำโซลูชันด้าน Lean SAP Data Management เข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจด้าน SAP Data Management and System Optimizing Solution ซึ่งจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์แยกประเภทของการใช้ข้อมูล (Hot, Warm and Cold Data) บนระบบ SAP เพิ่อนำไปบริหารจัดเก็บข้อมูล การลดขนาดของข้อมูล ซึ่งช่วยท่านลดต้นทุนในการจัดเก็บได้อย่างมีนัยยะสำคัญ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิผลในการเรียกใช้งานข้อมูล ให้มีความรวดเร็ว สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที ลดระยะเวลาการทำงาน ลดความซ้ำซ้อนของการใช้งานข้อมูล และสามารถช่วย Master ข้อมูลให้เป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น

ที่มา : www.metrosystems.co.th วันที่ : 8 มกราคม 2561

อ่านเพิ่มเติม

1,271อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ