ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการฯ เป็นประธานในพิธีมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 402 เครื่อง ที่กลุ่มทรู ภายใต้โครงการทรู ปลูกปัญญา โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น มอบให้แก่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้ครูในสถาบันศึกษาปอเนาะรวม 396 แห่ง ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนาทวี เทพา จะนะ และสะบ้าย้อย เพื่อให้ครูกศน. ในสถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน 402 คน สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการระบบข้อมูล และจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรของกศน. ที่จะช่วยเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบันศึกษาปอเนาะ ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการและทักษะต่างๆ ด้านวิชาชีพอย่างทัดเทียม อันเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวะต่อไป

 

ที่มา : www.truecorp.co.th วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านเพิ่มเติม

30,363อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ