ข่าวเทคโนโลยี » องค์กร

ชาวสงขลา เตรียมตัวรับทัพบริการอัจฉริยะจากรัฐบาลในงานสัมมนา GovChannel Roadshow 2018 : Digital Local Government “ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ผู้ตรวจการแผ่นดิน, สำนักงานประกันสังคม, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน, สถาบันหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และกรมวิชาการเกษตร โดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดพร้อมด้วย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 8.00-13.00 น. ณ ห้องประกายเพชร ชั้น 3 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ลงทะเบียนสำรองที่นั่งเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ได้ทาง https://www.ega.or.th/th ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป