ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

คุณปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “คณะกรรมการของบริษัทแอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด มีมติแต่งตั้งให้คุณศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) อีก 1 ตำแหน่ง ควบคู่กับตำแหน่ง ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ ทรูไอดีซี ด้วยผลงานความสำเร็จและประสบการณ์ในการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่ามีความโดดเด่น เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีวุฒิภาวะในการเป็นผู้นำ สามารถเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น”

คุณศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจด้านเทคโนโลยีมากกว่า 16 ปี โดยเริ่มทำงานกับบริษัท ทอมสัน รอยเตอร์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ดูแลรับผิดชอบงานในส่วนการให้คำปรึกษาด้านโซลูชั่นทางการเงิน ก่อนที่จะย้ายมาประจำการที่ประเทศไทย พร้อมบริหารทีมงานทั่วโลก หลังจากนั้น ได้เข้าร่วมงานที่บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ ทรูไอดีซี ดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การตลาดและการขาย รับผิดชอบในส่วนดาต้า เซ็นเตอร์ และบริหารจัดการระบบสารสนเทศก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป โดยคุณศุภรัฒศ์ จะเข้ามาบริหารงานด้านการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน กำหนดกรอบนโยบาย บริหารจัดการ และวางแผนการตลาดของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป

ที่มา : www.trueidc.com วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านเพิ่มเติม

1,561อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ