ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ปฏิทินเก่าเราขอ
โดยรับบริจาคปฏิทินเก่าจากพนักงาน นำไปส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำรายได้จากการขายปฎิทินไปซื้อกระดาษผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา

พร้อมทั้งได้ส่งมอบให้กับสำนักงานประกันสังคม เพื่อส่งต่อให้กับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ที่มา : www.metrosystems.co.th วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านเพิ่มเติม

1,815อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ