ข่าวไอที » องค์กร

บริษัท ไปรษณีย์ชุงฮวา จำกัด องค์กรทางด้านการกระจายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไต้หวัน ได้ทำสัญญากับไปรษณีย์ท้องถิ่นเพื่อนำระบบการคัดแยกจดหมายและพัสดุอัตโนมัติความเร็วสูงและประสิทธิภาพสูงมาทดแทนระบบเดิมที่มีอยู่ที่ศูนย์ไปรษณีย์กลางเมืองไทจง ไทนาน และ เกาสง

โครงการนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยปัจจุบันระบบทั้งหมดได้ถูกนำมาใช้ปฏิบัติงานจริง โดยได้นำมาใช้งานครั้งแรกเมื่อเทศกาลไหว้พระจันทร์ซึ่งเป็นเทศกาลส่งมอบของขวัญที่มากที่สุดเทศกาลหนึ่ง

ทั้งระบบนี้ประกอบด้วยเครื่องคัดแยกจดหมาย และเครื่องคัดแยกพัสดุ ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบการจัดการข้อมูลที่สำนักงานใหญ่ที่เมืองไทเป ด้วยระบบการจดจำตัวอักษรที่ล้ำหน้าของโตชิบา สามารถยกระดับขีดความสามารถในการทำงานโดยการอ่านรหัสไปรษณีย์และที่อยู่ในรูปแบบตัวอักษรภาษาจีน และบาร์โค้ดบนซองจดหมายและพัสดุ (เฉพาะรหัสไปรษณีย์และบาร์โค้ดเท่านั้น)

เครื่องคัดแยกจดหมายสามารถคัดแยกจดหมายได้มากถึง 42,500 ฉบับต่อชั่วโมง และเครื่องคัดแยกพัสดุสามารถคัดแยกพัสดุได้มากถึง 8,500 ชิ้นต่อชั่วโมง ทั้งสองอย่างคือการพัฒนาที่เห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับระบบคัดแยกเดิม ระบบคัดแยกจดหมายใหม่นี้สามารถคัดแยกจดหมายได้รวดเร็วขึ้นถึง 20% – 30% อีกทั้งยังมีความแม่นยำสูง นอกจากนั้นแล้วระบบยังมีการอ่านบาร์โค้ด และระบบป้อนรหัสวีดีโอประสิทธิภาพสูงสำหรับคัดแยกพัสดุได้อัตโนมัติ

โตชิบาสนับสนุนการพัฒนาโครงการนี้ในระบบเทิร์นคีย์โปรเจ็ค ซึ่งเป็นมากกว่าการส่งมอบระบบ การสนับสนุนครั้งนี้ยังช่วยตรวจสอบการคัดแยกและรื้อถอนระบบการคัดแยกเดิม รวมถึงสนับสนุนแนวทางการบำรุงรักษาอย่างมืออาชีพแบบลงพื้นที่จริงเป็นระยะเวลานานถึง 10 ปี เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการและการบำรุงรักษาที่ถูกต้องแก่พนักงานในท้องที่

“โครงการของไปรษณีย์ชุงฮวาถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของเรา” นาย ซาดาโอะ เซคิเนะ รองประธานบริษัทฝ่ายระบบความปลอดภัยและระบบการทำงานอัตโนมัติของบริษัท โตชิบา อินฟราสตรัคเจอร์ ซิสเท็ม แอนด์ โซลูชั่น คอร์ปอเรชั่น ได้กล่าวว่า “ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และอุตสาหกรรมการกระจายสินค้าของเอเชียเริ่มมีศักยภาพมากขึ้น โดยโครงการนี้ได้แสดงให้เห็นว่าโตชิบาสามารถส่งมอบระบบการจัดส่งจดหมายอัตโนมัติแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปีในการนำเสนออุปกรณ์และโซลูชั่นสำหรับธุรกิจไปรษณีย์ พวกเรายินดีที่จะสนับสนุนและพัฒนาระบบไปรษณีย์ของประเทศไต้หวันให้มีสมรรถภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น”

นอกจากประเทศไต้หวันแล้ว TISS ยังได้ติดตั้งระบบการกระจายสินค้าที่ล้ำหน้าที่ประเทศสิงคโปร์ และยังคงแสวงหาโอกาสที่จะเข้าไปพัฒนาธุรกิจใหม่ในตลาดของประเทศอื่นในเอเชียและทั่วโลก

RELATED TO: