ข่าวไอที » องค์กร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “GovChannel Roadshow 2018 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” ที่ จ.อุบลราชธานี โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ นำบริการอัจฉริยะสู่ จ.อุบลราชธานี ผ่านช่องทาง GovChannel

เพื่อสร้างความเชื่อมโยงแบบศูนย์รวม และเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงบริการภาครัฐสำหรับประชาชน เตรียมความพร้อม จ.อุบลราชธานี สู่นครอัจฉริยะภาคอีสาน สร้างเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน โดยภายในงานมีหน่วยงานภาครัฐ นิสิต นักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี เมื่อเร็วๆ นี้

RELATED TO: