ข่าวเทคโนโลยี » ซอฟต์แวร์

Google เผยแผนภูมิวงกลมแสดงสัดส่วนผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม Android เวอร์ชั่นต่าง ๆ ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2018 หลังจากเว้นการเปิดเผยข้อมูลในเดือนมีนาคม (ข้อมูลครั้งล่าสุดคือเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018) พบว่าแพลตฟอร์ม Android 8.x Oreo มีสัดส่วนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นมาจาก 1.1% ในเดือนกุมภาพันธ์เป็น 4.6% ในเดือนเมษายน (ข้อมูลบันทึกจากอุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน Google Play ระหว่างวันที 10 - 16 เมษายน ค.ศ. 2018)

แพลตฟอร์ม Android 7.x Nougat มีสัดส่วนผู้ใช้งานมากที่สุด 30.8% ส่วนแพลตฟอร์ม Android 6.0 Marshmallow มีสัดส่วนผู้ใช้งานมากเป็นลำดับสองที่ 26.0% ขณะที่แพลตฟอร์มเวอร์ชั่นอื่น ๆ มีสัดส่วนผู้ใช้งานลดลงในทิศทางเดียวกันโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้

  • Android 5.x Lollipop 22.9% (เดือนกุมภาพันธ์ 24.6%)
  • Android 4.4 Kitkat 10.5% (เดือนกุมภาพันธ์ 12.0%)
  • Android 4.1 - 4.3 Jelly Bean 4.5% (เดือนกุมภาพันธ์  5.0%)
  • Android 4.0.x Ice Cream Sandwich 0.4% (เดือนกุมภาพันธ์ 0.4%)
  • Android 2.3.x Gingerbread 0.3% (เดือนกุมภาพันธ์ 0.3%)