ข่าวไอที » องค์กร

G-Able ร่วมสนับสนุนกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ ร่วมขับเคลื่อน Digital Ecosystem ด้วยการร่วมเป็นส่วนหนี่งของผู้สนับสนุนการจัดงาน MIT Global Startup Workshop 2018 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์, MIT GSW และ MIT Association of Thailand โดยในงานได้มีการรวมผู้เชี่ยวชาญจาก MIT และบริษัทชั้นนำในไทยมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการแสดงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่าง ๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ในงานดังกล่าวได้จัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรมและ E-Commerce ในอาเซียน, อัปเดตเทรนด์ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรหรือ AgriTech, รู้จักกับ Blockchain และการประยุกต์ใช้งานในธุรกิจ FinTech, พลังงานสะอาดสำหรับธุรกิจทางด้าน EnergyTech, แนวคิด Smart City สำหรับ UrbanTech, การระดมทุนกับเหล่านักลงทุน, ก้าวแรกสู่การเป็น Angel Investor และแข่งขัน Elevator Pitch

รวมถึงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านอนาคตของการศึกษาในหัวข้อ EducationTech, อัปเดตแนวโน้มด้าน Machine Learning/AI/Big Data, การทำความรู้จักลูกค้าและการทำ Prototyping สำหรับผลิตภัณฑ์แรกเริ่ม, แลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ และการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ

RELATED TO: