ข่าวเทคโนโลยี » ซอฟต์แวร์

ข้อมูลสถิติการใช้งานแพลตฟอร์ม iOS เวอร์ชั่นต่าง ๆ บนเว็บไซต์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Apple ยืนยันว่าเดือนเมษายน ค.ศ. 2018 แพลตฟอร์มเวอร์ชั่นล่าสุด iOS 11 ถูกนำไปใช้งานแล้วกว่า 76% บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod Touch ที่รองรับทั้งหมดซึ่งตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี ค.ศ. 2018

แผนภูมิวงกลมชี้ให้เห็นว่า 19% ของอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้ง iOS 11 ได้ยังคงรันบนแพลตฟอร์มเวอร์ชั่นก่อนหน้าอย่าง iOS 10 ขณะที่ 5% ยังคงรันบนแพลตฟอร์มเวอร์ชั่นเก่ากว่านั้น

สัดส่วนการใช้งานแพลตฟอร์ม iOS 11 เพิ่มขึ้น 11% จาก 65% ที่เคยบันทึกไว้ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2018 (ข้อมูลประกอบ) ซึ่งในเวลานั้นยังมีอุปกรณ์ที่รันแพลตฟอร์ม iOS 10 อยู่ถึง 28% และ 7% รันบนแพลตฟอร์ม iOS เวอร์ชั่นเก่ากว่านั้น

เทียบกับตอนที่ iOS 10 ถูกปล่อยมาใหม่ ๆ (ปลายปี ค.ศ. 2016 - ต้นปี ค.ศ. 2017) แล้วพบว่า iOS 11 ใช้เวลานานกว่าจะมีสัดส่วนผู้ใช้งานถึง 3 ใน 4 ของอุปกรณ์ที่รองรับทั้งหมด โดยเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเคยมีตัวเลขยืนยันว่า iOS 10 ถูกนำไปใช้งานถึง 79% ของอุปกรณ์ที่รองรับทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม Apple ยังคงทำได้ดีกว่า Google ในแง่ของการควบคุมและการส่งอัปเดตให้กับผู้ใช้งานอุปกรณ์แพลตฟอร์มของตัวเอง ซึ่งตัวเลขสัดส่วนผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม Android เวอร์ชั่นต่าง ๆ ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2018 ของ Google ยืนยันว่าแพลตฟอร์ม Android 8.x Oreo มีสัดส่วนผู้ใช้งานเพียง 4.6% เท่านั้น