ข่าวเทคโนโลยี » องค์กร

มร.มาแตง แวน เคอเลน เจ้าหน้าที่บริหาร Digital Chanel & User Experience ทีเอ็มบี เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ TAB Digital Inclusive Award 2018 จาก นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด จากการพัฒนาแอปพลิเคชัน TMB TOUCH ที่คนตาบอดสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ ณ งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 21 โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อเร็วๆ นี้