ข่าวไอที » ซอฟต์แวร์

Google เผยแผนภูมิวงกลมแสดงสัดส่วนผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม Android เวอร์ชั่นต่าง ๆ ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2018 พบว่าในเดือนนี้แพลตฟอร์ม Android 8.x Oreo มีสัดส่วนผู้ใช้งาน 5.7% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากตัวเลข 4.6% ที่บันทึกไว้เมื่อเดือนที่แล้ว (ข้อมูลบันทึกจากอุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน Google Play ระหว่างวันที 1-7 พฤษภาคม ค.ศ. 2018)

แพลตฟอร์ม Android เวอร์ชั่นที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดคือ Android 7.x Nougat ด้วยส่วนแบ่ง (31.1%) ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 30.8% ในเดือนเมษายน ส่วนแพลตฟอร์มเวอร์ชั่นเก่ากว่านั้นมีแนวโน้มสัดส่วนผู้ใช้งานลดลงในทิศทางเดียวกันโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้

  • Android 6.0 Marshmallow 25.5% (เดือนเมษายน 26.0%)
  • Android 5.x Lollipop 22.4% (เดือนเมษายน 22.9%)
  • Android 4.4 Kitkat 10.3% (เดือนเมษายน 10.5%)
  • Android 4.1 - 4.3 Jelly Bean 4.3% (เดือนเมษายน 4.5%)
  • Android 4.0.x Ice Cream Sandwich 0.4% (เดือนเมษายน 0.4%)
  • Android 2.3.x Gingerbread 0.3% (เดือนเมษายน 0.3%)