ข่าวเทคโนโลยี » สมาร์ทโฟน

International Data Corporation ( IDC ) ผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด บริการให้คำปรึกษาและกิจกรรมสำหรับตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศโทรคมนาคมและเทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภคเผยรายงานล่าสุดชี้ให้เห็นว่าตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกมียอดขายลดลง 0.3% เหลือ 1.465 พันล้านเครื่องเมื่อปี ค.ศ. 2017 และคาดว่าปีนี้จะมียอดขายลดลง 0.2% เหลือ 1.462 พันล้านเครื่อง

ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นการคาดการณ์ซึ่งผลลัพธ์จริงอาจจะแตกต่างกับค่าที่ระบุไว้

IDC วิเคราะห์ว่าตลาดสมาร์ทโฟนจะเริ่มฟื้นกลับขึ้นมาเติบโตต่อเนื่องอีกครั้งในช่วงปี ค.ศ. 2019 ถึง ค.ศ. 2022 ซึ่งในปี ค.ศ. 2022 คาดว่าจะมียอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกประมาณ 1.654 ล้านเครื่อง มีอัตราการเติบโตเทียบกับปีก่อนหน้า 2.4% และมีการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (2017-2022) 2.5%

IDC คำนวณว่าสมาร์ทโฟน Android จะมีส่วนแบ่งตลาด 84.4% ของสมาร์ทโฟนที่ถูกนำไปจำหน่ายทั่วโลกในปีนี้หรือคิดเป็นตัวเลขประมาณ 1.240 พันล้านเครื่อง ส่วนสมาร์ทโฟน iOS จะมีส่วนแบ่งตลาด 15.1% หรือประมาณ 221.4 ล้านเครื่อง

IDC คาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2022 สมาร์ทโฟน Android จะมีส่วนแบ่งตลาด 85.3% ของสมาร์ทโฟนที่ถูกนำไปจำหน่ายทั่วโลกโดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (2017-2022) 2.5% ส่วนสมาร์ทโฟน iOS จะมีส่วนแบ่งตลาด 14.7% หรือประมาณ 242.5 ล้านเครื่องโดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (2017-2022) 2.4%

RELATED TO: