ข่าวเทคโนโลยี » องค์กร

นายชลาลักษณ์ บุนนาค ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในงาน “จากป่าสู่ชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน” หนึ่งในกิจกรรมของโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้พิทักษ์ป่าทำงานร่วมกับชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมส่งต่อความร่วมมือไปยังเยาวชนและชุมชนในบริเวณป่าห้วยขาแข้งให้ช่วยกันดูแลปกป้องผืนป่ามรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทยให้สมบูรณ์และสวยงาม ณ จ.อุทัยธานี