ข่าวเทคโนโลยี » องค์กร

บริษัท โมโตโรล่า โซลูชั่นส์ ประกาศว่าผู้พิพากษาแมรี่ โจแอน แมคนามารา แห่งคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (ไอทีซี) เปิดเผยคำวินิจฉัยเบื้องต้นจากการไต่สวนกรณีการละเมิดสิทธิบัตรที่โมโตโรล่า โซลูชั่นส์ ยื่นฟ้องร้องกับบริษัท ไฮเทรา คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SHE: 002583) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 โมโตโรล่า โซลูชั่นส์ระบุข้อกล่าวหาในคำฟ้องร้องว่าไฮเทรานำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์และระบบวิทยุสื่อสารสองทาง รวมถึงซอฟต์แวร์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิบัตร 4 ฉบับของโมโตโรล่า โซลูชั่นส์ โดยสิทธิบัตรเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหลักที่ใช้ในผลิตภัณฑ์วิทยุสื่อสารระดับมืออาชีพและเชิงพาณิชย์ของไฮเทราที่วางจำหน่ายในปัจจุบัน

คำตัดสินของผู้พิพากษาเกิดขึ้นหลังจากมีการไต่สวนที่ยาวนานถึงหนึ่งสัปดาห์ โดยมีพยานจากทั้งสองฝ่ายเข้าให้การ รวมถึงมีเอกสารประกอบคำฟ้องร้องและหลักฐานอีกนับพันรายการที่แสดงต่อศาล ซึ่งในคำวินิจฉัยเบื้องต้น ผู้พิพากษาแมคนามาราพบว่าสิทธิบัตรทั้ง 4 ฉบับเป็นของโมโตโรล่า โซลูชั่นส์ อย่างสมบูรณ์ และไฮเทราได้ละเมิดสิทธิบัตรดังกล่าว และโมโตโรล่า โซลูชั่นส์ มีการดำเนินการที่ตรงตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางเทคนิคต่ออุตสาหกรรมในประเทศอันเกิดจากการละเมิดสิทธิบัตร 3 ใน 4 ฉบับ

ผู้พิพากษาแมคนามารายังมีคำสั่งห้ามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ละเมิดสิทธิบัตรเข้าสู่สหรัฐอเมริกา ซึ่งครอบคลุมสิทธิบัตรของโมโตโรล่า โซลูชั่นส์ ในสหรัฐอเมริกา หมายเลข 7,369,869, 7,729,701 และ 8,279,991 รวมถึงมีคำสั่งให้หยุดการจัดจำหน่ายและการทำการตลาดผลิตภัณฑ์บางรายการที่ละเมิดสิทธิบัตรที่นำเข้ามายังสหรัฐอเมริกา โดยคำวินิจฉัยสุดท้ายของไอทีซีจะได้รับการประกาศอีกครั้งภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

มร. มาร์ก แฮคเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและที่ปรึกษาทั่วไปของโมโตโรล่า โซลูชั่นส์ กล่าวว่า “คำตัดสินของผู้พิพากษาจากไอซีทีแสดงให้เห็นว่าทรัพย์สินทางปัญญาของเรามีความถูกต้องสมบูรณ์และเปิดโปงไฮเทราที่ดำเนินงานอย่างไร้จริยธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในการจงใจละเมิดสิทธิบัตรของโมโตโรล่า โซลูชั่นส์ เราตระหนักว่าคำวินิจฉัยเบืองต้นนี้คือก้าวย่างสำคัญ แต่ก็เป็นเพียงบทพิสูจน์หนึ่งในความพยายามระดับโลกของเราที่จะหยุดยั้งการโจรกรรมทรัพย์สินทางปัญญาที่กระทำขึ้นอย่างเป็นระบบของไฮเทรา”

มร. แฮคเกอร์กล่าวเพิ่มเติมว่า “โมโตโรล่า โซลูชั่นส์มีประวัติที่โดดเด่นและยาวนานในการพัฒนานวัตกรรม โดยมีสิทธิบัตรมากมายประมาณ 5,000 ฉบับ เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณค่าของเราอย่างเต็มที่พร้อมกับเดินหน้าขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อลูกค้าของเรา เรารู้สึกซาบซึ้งกับการทำงานที่บากบั่นของผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ของไอทีซีระหว่างการไต่สวนครั้งนี้ และเรามั่นใจว่าไอทีซีจะประกาศคำวินิจฉัยสุดท้ายที่สอดคล้องกับคำพิพากษาในวันนี้”

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมายของโมโตโรล่า โซลูชั่นส์ต่อไฮเทรา ได้ที่ https://newsroom.motorolasolutions.com

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

เนื้อหาบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า อาทิ ข้อความเกี่ยวกับความคาดหวังของการยื่นฟ้องดำเนินคดีโดยโมโตโรล่า โซลูชั่นส์ อิงค์ และผลที่อาจเกิดขึ้นหากคดีเป็นผลสำเร็จ ทั้งนี้ โดยนัยแห่งข้อความคาดการณ์ล่วงหน้านั้นมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน เนื่องจากเป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคต และขึ้นอยู่กับสถานการณ์อันหลากหลายที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของโมโตโรล่า โซลูชั่นส์ อิงค์ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ผลที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากการคาดการณ์ที่ระบุไว้ในข้อความดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในข่าวชิ้นนี้ด้วย