ข่าวเทคโนโลยี » องค์กร

บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษาระดับอุมศึกษา ได้ใช้ความคิดความสามารถสร้างสรรค์เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ “Logistics is Everything” เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและรับรู้ของประชาชนให้เข้าใจว่า Logistics ไม่ใช่เพียงแค่การขนส่ง หรือการบริหารวัสดุคงคลังเพียงเท่านั้น แต่ Logistics นั้นเกิดขึ้นอยู่ทุกวันและอยู่รอบๆตัวเราทุกคน

รายละเอียดการร่วมประกวด:

1. ผลงานที่เข้าร่วมการประกวด ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “Logistics is Everything” หรือ “โลจิสติกส์...อยู่ใกล้ตัวคุณกว่าที่คิด” ความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ
2. สามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด พร้อมอธิบายแนวคิดในการสร้างคลิปวีดีโอ ว่าเกี่ยวข้องและตอบโจทย์ในหัวข้อ “Logistics is Everything” หรือ “โลจิสติกส์...อยู่ใกล้ตัวคุณกว่าที่คิด” อย่างไร
3. ความยาวของผลงานให้รวม Title intro และ End credit และจะต้องใส่ Logo พนัสแอสเซมบลีย์ ดาวน์โหลด Logo ได้ ที่นี่
4. ไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ สามารถใช้ได้ทั้ง AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV, หรือ MOV โดยมีขนาดไฟล์ขั้นต่า 1080 x 1920 พิกเซล (Pixel) และสามารถใช้แอพพลิเคชั่น iMovie, Viva Video หรืออื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด:

1. บุคคลทั่วไป หรือ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบบุคคลหรือเป็นทีม

กำหนดการประกวด:

1. เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้
2. ปิดรับสมัครและส่งผลงานในวันที่ 17 สิงหาคม 2561
3. ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลในวันที่ 24 สิงหาคม 2561

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms