ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

Wiko สมาร์ทโฟนจากฝรั่งเศส นำโดย นายอาณัติ วัดจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมผู้บริหาร บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับเยาวชน กับ โครงการ “ไปปัน กับวีโก” เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในต่างจังหวัดได้มีพาหนะในการเดินทางมาเรียนหนังสือ ซึ่งเป็นการสนับสนุนโอกาสด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทางอ้อม โดยมอบจักรยาน จำนวน 35 คัน ให้น้องๆ 3 รร.ได้แก่ รร. บ้านสว้า, รร.บ้านบ่อหลวง และ รร.บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง พร้อมมอบชุดพละ และมอบเงินสมทบทุนสร้าง “ฝายมีชีวิต ลำน้ำห้วยนาอัก” จำนวน 60,000 บาท เพื่อเป็นแหล่งจัดการทรัพยากรน้ำ ชะลอน้ำบรรเทาภาวะน้ำท่วม เก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

นางสาว วราภรณ์ เพ็ญสุขใจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทวีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “จากการที่วีโกได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคชาวไทย จึงมีแนวคิดที่จะตอบแทนสังคม ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสด้านการศึกษาแก่เยาวชน รวมถึงมีส่วนช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชนบท เพราะมองว่า ในพื้นที่ชนบทของไทยเด็กๆ ยังขาดแคลนทั้งอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า การเดินทางมาโรงเรียนก็ไกลและมีความลำบากทำให้ไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควร เราจึงมามอบจักรยานให้กับน้องๆ และทำกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่ที่เรามอบความช่วยเหลือ โดยได้แบ่งปันขนม และชุดพละให้กับน้องในโรงเรียนนอกจากนี้เรายังมอบเงินสมทบทุน สร้าง “ฝายมีชีวิต ลำน้ำห้วยนาอัก” ที่สามารถช่วยชะลอน้ำบรรเทาภาวะน้ำท่วม เก็บกักน้ำไว้ให้ชาวบ้านแบ่งไปใช้อุปโภคบริโภค ใน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่จัดขึ้นนี้ ทางวีโก ได้เดินทางมามอบความช่วยเหลือให้กับเยาวชนใน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันของคนพื้นเมืองและชาวเขา โดยนักเรียนในพื้นที่ เป็นคนพื้นเมือง ร้อยละ 15 และ เป็นชาวเขาร้อยละ 85

ที่มา : th-th.wikomobile.com วันที่ : 16 สิงหาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม

996อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่