ข่าวเทคโนโลยี » แก็ดเจ็ต

การเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นคนปกติ ผู้สูงวัย ผู้พิการหรือทุพพลภาพเป็นสิ่งสำคัญต่อผู้ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน องค์การอนามัยโลกเผยว่าปัจจุบันมีผู้คนทั่วโลกราว ๆ 466 ล้านคนสูญเสียการได้ยินและคาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็น 900 ล้านคนในปี ค.ศ. 2050 ดังนั้นการหาวิธีช่วยเหลือผู้ที่สูญเสียการได้ยินให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่ใช้งานอยู่ได้อย่างสูงสุดจึงเป็นสิ่งท้าทายสำหรับผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านการได้ยิน

ด้วยเหตุนี้เอง Google จึงได้ทำแบบร่างข้อมูลจำเพาะสำหรับการสตรีมเสียงจากสมาร์ทโฟน Android ไปยังเครื่องช่วยฟัง (hearing aids) ทางบริษัทหวังว่ามันจะช่วยให้ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนสามารถนำเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ Bluetooth แบบประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องช่วยฟัง Audio Streaming for Hearing Aids หรือ (Asha) มาใช้งานร่วมกับเครื่องช่วยฟังโดยไม่ต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์ภายนอก

Google ได้ร่วมมือกับ GN Hearing ผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านการได้ยินเจ้าของแบรนด์ Jabra และ ReSound พัฒนาเทคโนโลยี Asha ที่สามารถส่งมอบเสียงคุณภาพสูงและมีเสียงรบกวนต่ำไปยังเครื่องช่วยฟังโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่เพียงเล็กน้อย ซึ่ง GN Hearing เป็นผู้ผลิตรายแรกที่ได้นำแบบร่างข้อมูลจำเพาะของ Google มาใช้งานในเครื่องช่วยฟังตระกูล ReSound LiNX Quattro และ Beltone Amaze โดยการอัปเดตแพลตฟอร์ม Android ในอนาคตจะทำให้ผู้ใช้งานเครื่องช่วยฟังทั้งสองรุ่นนี้สามารถนำโทรศัพท์ Android มาเชื่อมต่อกับเครื่องช่วยฟังเพื่อใช้เครื่องช่วยฟังรับสัญญาณเสียงขณะโทรศัพท์ได้เช่นเดียวกับการฟังเพลงและการใช้งานด้านเสียงอื่น ๆ